Usermazosiosgarbaneles
Vieša
Pranešti
Anketa neaktyvi

Pareigūnų ir bendruomenės bendradarbiavimo formos ir galimybės

Gerb. Respondente, esu Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos studentė Birutė Cukanova. Rašau bakalauro baigiamąjį darbą tema „Pareigūnų ir bendruomenės bendradarbiavimo formos ir galimybės”. Noriu išsiaiškinti praktines policijos pareigūnų ir bendruomenės bendradarbiavimo galimybes jūsų mieste ir rajone. Jūsų atsakymai gali prisidėti prie policijos ir bendruomenių bendradarbiavimo tobulinimo. Anketa yra anoniminė, todėl vardo ir pavardės nerašykite. Pažymėkite tik vieną atsakymo variantą.

Iš anksto dėkojame už Jūsų atsakymus.

Jūsų lytis?
Jūsų amžius?
Jūsų išsilavinimas?
Ar Jūs esate patenkintas (-a) policijos atliekamu darbu? Pažymėkite vieną atsakymą.
Jūsų požiūriu, kokią įtaką policijos pareigūno darbo kokybei turi jo gaunamo atlyginimo dydis? Pažymėkite vieną atsakymą.
Ar bendravimui su piliečiais turi įtakos policijos pareigūno išsilavinimas ir kompetencija atitinkamu klausimu? Pažymėkite vieną atsakymą.
Ar dažnai Jums tenka apsilankyti policijos įstaigoje kaip interesantui? Pažymėkite vieną atsakymą.
Kaip manote, kokie veiksniai daro įtaką visuomenės pasitikėjimui policija? Pažymėkite kiekvieno veiksnio įvertinimą atskirai.
Jūsų požiūriu, kurie yra svarbiausi policijos veiklos uždaviniai? Pažymėkite kiekvieno uždavinio įvertinimą atskirai.
Ar dalyvaujate policijos rėmėjų veikloje?
Jūsų požiūriu, kurios policijos rėmėjų funkcijos yra svarbiausios? Pažymėkite kiekvienos funkcijos įvertinimą atskirai.
Koks policijos veiklos stilius Jums labiausiai priimtinas? Pažymėkite prie kiekvieno policijos veiklos stiliaus atskirai.
Jūsų požiūriu, kuris apibrėžimas geriausiai apibūdina bendruomenę? Pažymėkite kiekvieno atvejo atsakymą atskirai.
Jūsų požiūriu, ar policijos ir saugių kaimynysčių bendruomenių bendradarbiavimas ir keitimasis informacija yra pakankamas?
Ar dalyvaujate savo gyvenamojoje vietovėje prevencinėje priemonėje “Saugią aplinką kurkime kartu”, “Saugi kaimynystė”? Pažymėkite tik vieną įvertinimą.
Ar pritariate teiginiui, kad visuomenės nariai, jei nori jaustis saugiai, turi pasitikėti vieni kitais? Pažymėkite vieną vertinimą.
Kaip manote, kokios veiklos pagerintų santykius tarp policijos ir bendruomenės? Pažymėkite kiekvienos veiklos įvertinimą atskirai.
Kaip manote, ar policija, kaip institucija, tinkamai ir kokybiškai pagal “išgales” atlieka savo darbą? (Greitas nusikalstamų veikų ištyrimas, tinkamas skubios pagalbos suteikimas nukentėjusiems asmenims, operatyvus ir greitas reagavimus į pranešimus?). Pažymėkite vieną vertinimą.

Anketos meniu

Kita anketa »