Userbozencia-1
Vieša
Pranešti

Panerių seniūnijos išskirtinumas

Brangūs Panerių seniūnijos gyventojai, prašome užpildyti anketą. Jūsų nuomonė yra labai svarbi rengiant Vilniaus miesto seniūnijų išskirtinumo žemėlapį, kuriame sugultų  miesto gyventojų idėjos apie seniūnijas bei jų unikalumą, išskirtinumą Vilniuje.

Jeigu kas nors nuspręstų aplankyti Panerių seniūniją bei paprašytų Jūsų rekomendacijos, kokius seniūnijoje esančius objektus pasiūlytumėte aplankyti?
Jeigu galėtumėte pasiūlyti tik vieną objektą, kokį objektą pasiūlytumėte? Kodėl? Kuo šis objektas yra išskirtinis seniūnijos ir Vilniaus miesto kontekste?
Koks bruožas geriausiai apibūdina Panerių seniūniją kaip administracinį-teritorinį vienetą? Pvz., moderni, laisva, meniška, inovatyvi, žalia ir t.t.
Koks žodis (ar jų junginys) geriausiai apibūdintų Mūsų seniūniją? Tai gali būti ne tik būdvardis charakterizuojantis seniūniją, tačiau ir kažkoks svarbus objektas, reiškinys, įvykis ar šventė?
Kuo Panerių seniūnija yra unikali, išskirtinė kitų Vilniaus miesto seniūnijų kontekste?