Panaudoto biuro popieriaus rūšiavimas

šia apklausa siekiame išsiaiškinti, ar biurų darbuotojai linkę rūšiuoti panaudotą popierių.

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Ar savo biure rūšiuojate atliekas?

Jei biure nerūšiuojate popieriaus, dėl kokios priežasties?

Jei Jūsų biure (biurų pastate) būtų speciali vieta panaudotam popieriui sudėti, ar kauptumėte ten popierių?

Ar Jums pakanka informacijos apie atliekų rūšiavimo naudą ir svarbą?

„60 kg perdirbto popieriaus išsaugo 1 medį“ – ar šis faktas paskatintų Jus pradėti kaupti, vėliau išvežti perdirbimui panaudotą biuro popierių?

Tik 14 proc. Lietuvos gyventojų mažina vienkartinių daiktų (pavyzdžiui, plastikinių maišelių ar pakuočių) naudojimą. ES vidurkis – 30 %

Lietuvoje 2006 metais į apyvartą buvo išleista apie 300 tūkst. tonų sveriančių pakuočių. Vienam lietuviui jų teko beveik 100 kilogramų.

Vidutiniškai atliekas rūšiuoja 59 proc. europiečių ir vos 30 proc. lietuvių.

Lietuvoje per pastaruosius 16 metų išmetamų „šiltnamio“ dujų kiekis sumažėjo daugiau nei perpus – nuo 48 mln. tonų 1990 m. iki 23 mln. tonų 2006 m. Mums tenka 0,05 proc. pasaulinio kiekio.

Kasdien kiekvienas žmogus išmeta apie 1,8 kg šiukšlių. 84 procentai jų galėtų būti perdirbta.

Apie 80 procentų mūsų šiukšlių kaupiama, ir tik dešimtadalis sudeginama ar perdirbama. Negaudamos deguonies, bakterijos negali misti šiukšlėmis, todėl sąvartynuose tebėra 30-ies metų senumo laikraščių, kuriuos įmanoma perskaityti.

Viena tona perdirbto popieriaus išsaugo 17 medžių, o ir energijos perdirbant popierių sunaudojama 64 proc. mažiau nei gaminant. Žmonių išmetamo popieriaus ir medžio kiekio užtektų apšildyti 50 milijonų namų 20-čiai metų.