UserTatjanaBiliuniene
Results36
Vieša
Pranešti

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Šilgalių filialo lankytojų ir potencialių lankytojų nuomonės apklausa

Maloniai prašome Jūsų skirti kelias minutes savo laiko atsakant į klausimus apie Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Šilgalių filialo bei jos veiklą. Jūsų nuomonė, nuoširdūs atsakymai ir suteikta informacija yra ypač svarbi, siekiant kelti bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę ir plėsti jų įvairovę. Anketinė apklausa yra anoniminė. Respondentų tapatybė nebus identifikuojama. Gauti duomenys pasitarnaus bibliotekos veiklos tobulinimui.

Dėkojame Jums.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų amžius:
2. Jūs esate:
3. Jūs esate:
4. Jūsų išsilavinimas:
5. Jūsų gyvenamoji vieta:
6. Jūs esate:
7. Kaip dažnai lankotės Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje Šilgalių filiale?
8. Kodėl Jūs lankotės Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje Šilgalių filiale?
9. Kokiomis elektroninėmis Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Šilgalių filialo paslaugomis naudojatės?
10. Ar dalyvaujate darbo kompiuteriu mokymuose Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje Šilgalių filiale?
11. Kuriose Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Šilgalių filiale organizuojamose veiklose Jums labiausiai patinka dalyvauti (jei dalyvaujate) arba kuriose labiausiai norėtumėte dalyvauti (jei nedalyvaujate)?
12. Ar Jus tenkina Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Šilgalių filialo teikiamų paslaugų įvairovė?
13. Kaip vertinate Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Šilgalių filialo bibliotekininkės kompetenciją ir aptarnavimo kokybę, Jums apsilankius bibliotekoje?
14. Ar Jus tenkina Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Šilgalių filialo darbo laikas?
15. Ar Jus tenkina fizinė Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Šilgalių filialo patalpų aplinka?
16. Ar Jus tenkina elektroniniai įrenginiai, kuriais tenka naudotis Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje Šilgalių filiale (kompiuteriai ir kt. įrenginiai)?
17. Kokios rūšies knygų pasigendate Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje Šilgalių filiale?
18. Ar Jums pakanka Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje Šilgalių filiale gaunamų periodinių leidinių (laikraščių, žurnalų)?
19. Kokių vaikams skirtų užsiėmimų bei renginių Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje Šilgalių filiale galėtų būti organizuojama daugiau?
20. Ar Jus tenkina informacijos sklaida apie Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje Šilgalių filiale vykstančius ir vyksiančius renginius, parodas, naujas paslaugas ir veiklas?
21. Kokiu būdu Jūs sužinote apie Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje Šilgalių filiale vyksiančius renginius, organizuojamas parodas ir kt. veiklas?
22. Kokiu būdu Jums būtų patogiausiai gauti informaciją apie Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje Šilgalių filiale vyksiančius renginius ar kitą bibliotekoje organizuojamą veiklą?
23. Ar rekomenduotumėte Pagėgių savivaldybės Vydūno viešąją biblioteką Šilgalių filialo kaip kokybiškas paslaugas teikiančią įstaigą?
24. Ar lankysitės Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje Šilgalių filiale ateityje?
25. Kokių pasiūlymų ar pastabų turėtumėte organizuojant Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Šilgalių filialo veiklą?