Valentina23
Vieša
Pranešti

Paauglių patyčios socialiniuose tinkluose ir jų formos

Gerb. moksleivi,

maloniai prašau atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Šiuo tyrimu siekiama nustatyti paauglių patyčių socialiniuose tinkluose ypatumus ir pasireiškimo formas. Gauti tyrimo duomenys bus panaudoti rašant baigiamąjį bakalauro darbą.

Apklausa yra anoniminė, vardo ir pavardės rašyti nereikia. Pasirinktą atsakymo variantą (-us) pažymėkite X arba į tuščią eilutę įrašykite savo atsakymą.

Kilus klausimams ar neaiškumams galite kreiptis į Valentiną Dejevą el. paštu: [email protected]

1.Jūsų lytis: Nurodykite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą:
2. Jūsų amžius: Nurodykite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą:
3. Jūsų gyvenamoji vieta: Nurodykite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą:
4. Sakykite, ar esate susikūrę anketą socialiniuose tinkluose? Nurodykite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą:
5. Kiek laiko per dieną praleidžiate socialiniuose tinkluose? Nurodykite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą:
6. Kokį socialinį tinklą naudojate dažniausiai? Nurodykite visus variantus, kurie Jums tinka: Privalomas
7. Kaip dažnai socialiniuose tinkluose atliekate šias veiklas? Pasirinkite jums tinkantį atsakymą kiekvienoje eilutėje:Privalomas
Niekada, Retai Dažnai, Labai dažnai
Žaidžiu žaidimus
Stebiu draugus
Ieškau naujų draugų
Keliu nuotraukas
Skelbiu asmeninę informaciją ant sienos
Bendrauju su draugais
Skaitau įvairias naujienas, juokelius
Žiūriu skelbiamą vaizdo medžiagą
8. Sakykite, ar apsaugote/ribojate informaciją savo profiliuose? Nurodykite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą:
9. Jūsų draugų sąraše yra: Pasirinkite jums tinkantį atsakymą kiekvienoje lentelės eilutėje:Privalomas
Yra visi Yra dalisNėra visai
Tik gerai pažįstami žmonės, su kuriais bendrauju realiame gyvenime
Nepažįstami žmonės, kuriuos žinau tik iš matymo
Visai nepažįstami žmonės, kurių nebuvau sutikęs realiame gyvenime
10. Kokią asmeninę informaciją apie save pateikiate socialiniuose tinkluose? Nurodykite visus variantus, kurie Jums tinka:Privalomas
Visuose soc. tinkluoseNe visuoseNepateikiu
Savo vardą
Savo pavardę
Mokyklos pavadinimą
Nuotraukas, kuriuose matosi veidas
Pomėgius
11. Kodėl Jūs naudojatės socialiniais tinklais? Pasirinkite jums tinkantį atsakymą kiekvienoje lentelės eilutėje:Privalomas
Niekada, Retai Dažnai, Labai dažnai
Tinklų populiarumas (madinga turėti soc. tinklo profilį)
Nes jaučiuosi vienišas(-a)
Mėgstu žaisti ten esančius žaidimus
Naudojuosi galimybe pasidalinti informacija (ją siųsti ir gauti)
Kai neturiu, ką veikti
Kai noriu bendrauti
Įdomu sužinoti, ką veikia, kuo domisi mano draugai
12. Sakykite, ar kas nors iš jūsų šiais būdais tyčiojosi socialiniuose tinkluose? Pasirinkite jums tinkantį atsakymą kiekvienoje eilutėje:Privalomas
Niekada, Retai Dažnai, Labai dažnai
Siuntė jums nepadoraus turinio žinutes
Rašė įžeidinėjančius komentarus po jūsų žinutėmis arba ant jūsų „sienos“
Šmeižė jus
Išmetė iš draugų
Grasino, siuntė jums grasinimus
Paviešino jūsų asmeninę informaciją
Paviešino informaciją apie jus, kurios nenorėjote, kad būtų apie jus paviešinta
13. Sakykite, ar patyręs(-usi) patyčias socialiniuose tinkluose, į ką nors kreipiatės pagalbos? Nurodykite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą:
14. Į ką kreipiatės pagalbos, jei patiriate patyčias socialiniuose tinkluose? Pasirinkite jums tinkantį atsakymą kiekvienoje lentelės eilutėje
NiekadaRetaiDažnaiLabai dažnai
Į pedagogus
Į tėvus
Į draugus
Į policiją
Į mokyklos administraciją
Į socialinį pedagogą
Į psichologą
15. Iš ko dažniausiai sulaukiate patyčių? Pasirinkite jums tinkantį atsakymą kiekvienoje lentelės eilutėje
NiekadaRetaiDažnaiLabai dažnai
Iš draugų
Iš bendraklasių
Iš mergaičių
Iš berniukų
Iš vyresnių klasių mokinių
Iš mokytojų
16. Dėl ko kiti yra tyčiojęsi iš jūsų? Pasirinkite jums tinkantį atsakymą kiekvienoje lentelės eilutėje:Privalomas
NiekadaRetaiDažnaiLabai dažnai
Dėl išvaizdosišvaizdos (pvz., aprangos, akinių, plaukų,kūno sudėjimo)
Dėl veiklos(pvz., atsakinėjimo per pamokas, elgesio per kūno kultūros pamokas, laisvalaikio, kurio metu užsiimi savo hobiu)
Dėl jūsų įpročių
Dėl kalbos (pvz., mikčiojimo, tarmiško kalbėjimo)
17. Kaip dažniausiai reaguojate, patyrę patyčias socialiniuose tinkluose? Pasirinkite jums tinkantį atsakymą kiekvienoje lentelės eilutėje:
NiekadaRetaiDažnaiLabai dažnai
Pašalinate iš draugų
Užblokuojate
Pranešate kitiems
Atsakote tuo pačiu
Nieko nedarote
18. Sakykite, ar esate patys tyčiojęsi socialiniuose tinkluose? Nurodykite vieną Jums tinkantį atsakymo variantą:
19. Kaip patys esate tyčiojęsi iš kitų asmenų? Pasirinkite jums tinkantį atsakymą kiekvienoje eilutėje:
NiekadaRetaiDažnaiLabai dažnai
Rašiau nepadoraus turinio žinutes
Apsimečiau nepažįstamu asmeniu
Rašiau įžeidinėjančius komentarus
Šmeižiau
Persekiojau
Atstūmiau
Grasinau
Paviešinau asmeninę informaciją