Žymė: patyčios

Bendravimo kultūra socialinėje erdvėje

59
Gerb. Respondente, esu Šiaulių Valstybinės Kolegijos, Buhalterinės apskaitos, I kurso studentė. Maloniai prašau jūsų atsakyti į anketos klausimyną, pasirenkant teisingą variantą. Anketos klausimai uždari.Tyrimo tikslas : išsiaiškinti bendravimo kultūros ypatumus socialinėje erdvėje.  Anketa anoniminė, anketos atsakymai bus naudojami tik savarankiško darbo tyrimui atlikti.  Ačiū už atsakymus.  

Patyčių poveikis asmenybei

Rašau fotografijos bakalaurinį darbą patyčių tema, remiantis trimis išmintingomis beždžionėmis, kurios ragina išgirsti, pamatyti ir kalbėti, jūsų atsakymai man padėtų atsakyti į tam tikrus klausimus ir užpildyti spragas, kur yra reikalinga jūsų nuomonė. 

Paauglių patyčios socialiniuose tinkluose ir jų formos

Gerb. moksleivi, maloniai prašau atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Šiuo tyrimu siekiama nustatyti paauglių patyčių socialiniuose tinkluose ypatumus ir pasireiškimo formas. Gauti tyrimo duomenys bus panaudoti rašant baigiamąjį bakalauro darbą.Apklausa yra anoniminė, vardo ir pavardės rašyti nereikia. Pasirinktą atsakymo variantą (-us) pažymėkite X arba į tuščią eilutę įrašykite savo atsakymą.Kilus klausimams ar neaiškumams galite kreiptis į Valentiną Dejevą el. paštu: [email protected]

Patyčios tarp ikimokyklinio amžiaus vaikų

172
Interneto portalas www.ikimokyklinis.lt rengia publikaciją apie patyčias tarp ikimokyklinio amžiaus vaikų. Tikimės jūsų pagalbos ir kviečiame anonimiškai atsakyti į keletą klausimų. Iš anksto dėkojame už pagalbą!

Survey about the mobbing, bullying and discrimination

12
This survey includes three really serious problems of nowadays. Mobbing in the context of human beings means bullying of an individual by a group in any context, such as a family, school, workplace, neighbourhood, or community.When it occurs as emotional abuse in the workplace, such as "ganging up" by co-workers, subordinates or superiors, to force someone out of the workplace through rumour, innuendo, intimidation, humiliation, discrediting, and isolation, it is also referred to as malicious, nonsexual, nonracial, general harassment. Bullying is the use of force or coercion to abuse or intimidate others. The behavior can be habitual and involve an imbalance of social or physical power. It can include verbal harassment or threat, physical assault or coercion and may be directed repeatedly towards particular victims, perhaps on grounds of race, religion, gender, sexuality, or ability. The victim of bullying is sometimes referred to as a "target". Discrimination is the prejudicial or distinguishing treatment of an individual based on his or her membership - or perceived membership - in a certain group or category. It involves the group's initial reaction or interaction, influencing the individual's actual behavior towards the group or the group leader, restricting members of one group from opportunities or privileges that are available to another group, leading to the exclusion of the individual or entities based on logical or irrational decision making.

Patyčios vaikų ir paauglių tarpe

Žemaitijos kolegijos studentės sociologijos tyrimas apie patyčias vaikų ir paauglių tarpe. Rezultatai bus panaudoti tik studijų tikslais. Anketa anonimiška. Galite pažymėti kelis variantus.

Prisitaikymas prie patyčių mokykloje

Ekspermentinė apklausa, skirta nagrinėti patyčias mokykloje remiantis teiginiu "Ir šuo kariamas pripranta". Keliama hipotezė, kad po kurio laiko, vaikas patiriantis patyčias nustoja į jas reaguoti arba reaguoja ne tokia stipresne emocine ir fizine išraiška. Darbas atliekamas Romerio Mykolo Universiteto psichologijos studentų. Dekojame už bendradarbiavimą.