Mantas.Stas
Vieša
Pranešti

Organizacijos kultūros tyrimas

Darbo tikslas – atlikti organizacijos kultūros tyrimą, parinkti priemones organizacinės kultūros formavimui.

Mantas Staskevičius ALYTAUS KOLEGIJOS I kurso įstaigų ir įmonių administravimo studentas. Atlieku darbą apie UAB Miesto Pica organizacijos  kultūrą.

1. Kokiame mieste isikūrusi organizacija ?
2. Ar organizacija įsikūrusi darbuotojams lengvai pasiekiamoje vietoje?
3. Ar organizacija turi išskirtinę savo simboliką?
4. Ar organizacijos pastatas yra išsiskiriančios išvaizdos?
5. Ar organizacijos buveine klientai randa lengvai?
6. Ar žinote ką reiškia organizacijos pavadinimas?
7. Ar iš vadovo kalbos galima suprasti, koks jis žmogus, kaip jis vadovauja?
8. Ar yra sudarytos sąlygos klientui patogiai atsisėsti ir palaukti kol bus pakviestas pokalbiui?
9. Ar teikiate pasiūlymus vadovybei? Ar į jūsų pasiūlymus atsižvelgiama, svarstoma susirinkimuose?
10. Ar organizacijoje yra pageidavimo/ skundų knyga?
11. Ar darbuotojai viena kalba, o iškilus konkrečiai situacijai, elgiasi kitaip ( priešingai)?
12. Ar organizacijos vertybės deklaruojamos viešai?
13. Ar vertybių laikomasi kasdieniame darbe? Ar tik "mados" vaikymasis (dauguma organizacijų tai užrašo - reikia ir mums)?
14. Ar jūsų organizacijoje yra žmonių, kuriuos galima pavadinti herojais (lyderiais)?
15. Kokie simboliai vartojami organizacijoje?
16. Ar žinote, ką reiškia jūsų organizacijos ženklas?
17. Ar organizacijoje vartojama specifinė, tik tai organizacijai būdinga kalba?
18. Kaip žmonės reaguoja į specifinę kalbą? (Patinka? Nepatinka?)
19. Kaip organizacijoje žmonės bendrauja tarpusavyje?
20. Ar organizacijoje giedamas himnas?
21. Ar organizacijoje yra pasakojamos istorijos apie organizacijos įkūrimą?
22. Ar girdite (išklausote) neigiamus klientų pasisakymus apie organizacijos darbuotojus?