OPERACINĖS SLAUGYTOJŲ PROFESINĖS EKSPOZICIJOS KRAUJU RIZIKOS VERTINIMAS

Atlieku tyrimą, kurio tikslas – įvertinti operacinės slaugytoju profesinės ekspozicijos krauju riziką. Klausimyne pateikiami klausimai skirti nustatyti operacinės slaugytojų profesinės ekspozicijos krauju dažnį, pobūdį bei priežastis, atskleisti Jūsų nuomonę apie profesinės ekspozicija krauju riziką.

Klausimynas yra anoniminis ir visi gauti duomenys bus panaudoti tik tyrimo tikslams. Jūsų nuoširdus dalyvavimas apklausoje man yra labai svarbus. Labai prašau įdėmiai perskaityti kiekvieną klausimą ir labiausiai Jums tinkantį atsakymą pažymėkite.

Anketa neaktyvi

Operacinės slaugytojo darbo patirtis:

Jūsų amžius:

Jūsų lytis:

Jūsų išsilavinimas:

Ar esate patyręs mikrotraumą savo profesinėje veikloje?

Kiek kartų patyrėte mikrotraumą per pastaruosius 12 mėn.?

Kaip dažnai susižeidžiate su šiomis darbo priemonėmis? (Kiekvienoje eilutėje pasirinkite Jums labiausiai priimtiną atsakymo variantą ir pažymėkite).

Kada ir kaip dažnai susižeidžiate darbo metu? (Kiekvienoje eilutėje pasirinkite Jums labiausiai priimtiną atsakymo variantą ir pažymėkite).

Jūsų susižeidimai darbo metu dažniausiai būna: (Kiekvienoje eilutėje pasirinkite Jums labiausiai priimtiną atsakymo variantą ir pažymėkite).

Kokių metu įvyko paskutinė Jūsų mikrotrauma?(Kiekvienoje eilutėje pasirinkite Jums labiausiai priimtiną atsakymo variantą ir pažymėkite).

Nurodykite, ar paskutinio susižeidimo metu darbo priemonė kuria susižeidėte buvo infekuota, užteršta krauju?

Pažymėkite veiksmus, kuriuos atliekate įvykus mikrotraumai: (Kiekvienoje eilutėje pasirinkite Jums labiausiai priimtiną atsakymo variantą ir pažymėkite).

Jūsų nuomone, kas turi įtakos patirtoms mikrotraumoms?

Ar Jūsų gydymo įstaigoje yra konkrečiai ir aiškiai aprašyta susižeidimų ir incidentų registravimo procedūra?

Ar Jūs registruojate susižeidimus?

Kokios priežastys Jums trukdo pildyti pranešimus apie susižeidimus? (Kiekvienoje eilutėje pasirinkite Jums labiausiai priimtiną atsakymo variantą ir pažymėkite).

Jei būtų galimybė, ar sutiktumėte anonimiškai sudalyvauti krauju plintančių ligų kraujo tyrimų programoje.

Susikurti savo anketą