Nuotolinių studijų metu teikiamos paramos tyrimas

Šis tyrimas atliekamas siekiant iššsiaškinti kokia pagalba turėtų būti teikiama nuotolinių studijų metu ir įvertinti kokia pagalba yra teikiama šiuo metu. Anketa yra anonimiška, o jos duomenys bus naudojami moksliniame darbe,skirtame pagerinti nuotolinių studijų administravimą ir institucinės pagalbos teikimą Lietuvos mokslo institucijose.

Kiek nuotolinių kursų esate baigęs (-usi)?

Kaip įvertintumėte gaunamą informaciją apie galimybes mokytis nuotoliniu būdu?

Ar Jums buvo reikalinga kokia nors pagalba studijuojant nuotoliniu būdu?

Nuotolinių studijų metu dažniausai susidurdavote (susiduriate) su problemomis, susijusiomis su:

Ar sulaukdavote (sulaukiate) Jums reikalingos pagalbos mokantis nuotoliniu būdu?

Kas dažniausia Jums suteikia reikalingą pagalbą?

Ar jūs patenkintas gaunama pagalba nuotolinių studijų metu?

Įvertinkite galimybę susisiekti su nuotolinių studijų centro darbuotojais iškilus problemai:

Kaip įvertintumėte teikiamą nuotolinių studijų centro administracinę ir techninę pagalbą?

Ar geriau teikiama pagalba lemtų geresnius Jūsų akademinius rezultatus?

Ar Jums būtų reikalinga realaus laiko pagalbos tarnyba (angl. On-line Help Desk)?

Ar yra atsižvelgiama į Jūsų individualius poreikius susijusius su mokymusi nuotoliniu būdu?

Ar Jus norėtumėte gauti išsamią informaciją apie nuotolines studijas?

Ar Jūs patenkintas (-a) gaunama informacija pabaigus studijas?

Ar Jus domintų informacija apie tolimesnes galimybes mokytis pabaigus nuotolinį kursą?

Ar norėtumėte gauti informaciją apie nuotolinių studijų centro organizuojamas konferencijas?

Jūsų lytis?

Jūsų amžius?

Jūsų išsilavinimas:

Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą