UserMiliauske
Vieša
Pranešti

Nuotolinio darbo įtaka darbuotojų pasitenkinimui darbu

Laba diena Gerb. respondente,

Esu Kauno Technologijos  universiteto  studentė Jolanta Miliauskė, atlieku tyrimą kurio tikslas  įvertinti nuotolinio darbo įtaką darbuotojų pasitenkinimui darbu viešajame  sektoriuje. Kviečiu Jus dalyvauti tyrime bei užpildyti žemiau pateikiamą anketą. Anketa yra anoniminė,  duomenys bus  naudojami rengiant baigiamąjį magistro darbą.

Tyrime naudojama  Likerto skalė (kuomet vertinimas atliekamas  5 balų  sistemoje) arba pasirenkant tinkamiausią atsakymą. 

1. Įvertinkite kiek Jus tenkina esamas darbas viešojoje organizacijoje?
2. Ar didžiuojatės dirbdamas (-a) Alytaus rajono savivaldybėje ar jai priklausančioje viešojoje organizacijoje?
3. Ar artimiausioje ateityje svarstote galimybę keisti darbą?
4. Ar Covid-19 pandemija turėjo įtakos Jūsų pasitenkinimui darbu?
5.Įvertinkite kiek darbas viešojo sektoriaus organizacijoje atitinka asmeninius Jūsų poreikius:
Visiškai nesvarbusBeveik nesvarbusNei taip, nei neDidžia dalimi svarbusLabai svarbus
Teigiamas požiūris dirbamą darbą
Atitinka asmenybės tipą
Suvokiama darbo vertė
Sėkmė
Socialinė padėtis
Padėtis darbe
Darbo motyvacija
Autonomija
Galimybė darbą planuoti, organizuoti ir dirbti savarankiškai, turint veiksmų laisvę
Darbo suderinamumas su artimosios aplinkos (šeimos)
Asmeninės atsakomybės lygis
Demografinės charakteristikos
6.Įvertinkite darbo turinio veiksnių svarbą Jūsų pasitenkinimui darbu viešojo sektoriaus organizacijoje:
Visiškai nesvarbusBeveik nesvarbusNei taip, nei neDidžia dalimi svarbusLabai svarbus
Darbo sunkumas
Darbo sąlygos
Darbo laikas
Aiškiai apibrėžtos pareigos
Aiškiai apibrėžta atsakomybė
Pasitikėjimas organizacija
Psichologinis saugumas
Karjeros galimybės
Socialinės garantijos
Organizacijos įvaizdis visuomenėje
Darbo prestižiškumas
Žemas darbe patiriamo streso lygis
Darbo saugumas
7.Įvertinkite darbo tvarkos svarbą Jūsų pasitenkinimui darbu viešojo sektoriaus organizacijoje:
Visiškai nesvarbusBeveik nesvarbusNei taip, nei neDidžia dalimi svarbusLabai svarbus
Tinkamai įrengta darbo vieta
Darbo krūvio paskirstymas
Sklandus darbų delegavimas
Komandinis darbas
Vadovų palaikymas
Efektyvus konfliktų sprendimas
Skundų nagrinėjimo tvarka
8.Įvertinkite atlygio už dirbamą darbą svarbą Jūsų pasitenkinimui darbu viešojo sektoriaus organizacijoje:
Visiškai nesvarbusBeveik nesvarbusNei taip, nei neDidžia dalimi svarbusLabai svarbus
Darbo užmokestis
Premijos
Pagyrimai
Socialinės garantijos
Pagarba
Statusas visuomenėje
Įvertinimas
9.Įvertinkite organizacinės kultūros ir socialinių santykių darbe svarbą Jūsų pasitenkinimui darbu viešojo sektoriaus organizacijoje:
Visiškai nesvarbusBeveik nesvarbusNei taip, nei neDidžia dalimi svarbusLabai svarbus
Organizacinė kultūra
Malonūs santykiai tarp darbuotojų
Malonūs santykiai su vadovybe
10.Ar iki Covid-19 Jūsų darbovietėje buvo sudarytos galimybės darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu?
11.Ar Covid-19 pandemijos metu Jūsų darbovietė užtikrino sklandų perėjimą prie nuotolinio darbo?
12. Kokius veiksmus atliko organizacija darbuotojams pereinant prie nuotolinio darbo ?
13.Kokia nuotolinio darbo organizavimo forma taikoma organizacijoje?
14. Įvertinkite nuotolinio darbo organizavimą Jūsų organizacijoje?
Visiškai nesvarbusBeveik nesvarbusNei taip, nei neDidžia dalimi svarbusLabai svarbus
Darbuotojai aprūpinami reikiama technine įranga
Užtikrinamas sklandus darbų planavimas ir paskirstymas
Darbo metu palaikoma nuotolinė komunikacija
Organizuojamas komandinis darbas
Užtikrinamas vadovybės palaikymas
Sudaromos galimybės vieną kartą per savaitę ateiti dirbti biure
Organizuojami reguliarūs nuotoliniu būdu dirbančių darbuotojų fiziniai susitikimai aptarti svarbius darbo klausimus ir palaikyti profesinius ryšius
Sudaromos galimybės suderinti darbo ir asmeninio gyvenimo balansą
Plėtojama mentorystė
Užtikrinamos socialinės garantijos
Organizuojami kvalifikacijos kėlimo kursai
Užtikrinamas darbuotojų dalyvavimas organizacijos šventėse, kultūriniuose renginiuose
Skiriamos premijos už gerus darbo rezultatus
15. Su kokiomis problemomis Jums teko susidurti dirbant nuotoliniu būdu?
Visiškai nesvarbusBeveik nesvarbusNei taip, nei neDidžia dalimi svarbusLabai svarbus
Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros praradimas
Izoliacija
Komunikacijos su bendradarbiais sunkumai
Asmeninio produktyvumo sumažėjimas
Motyvacijos dirbti sumažėjimas
Neigiamos emocijos
Depresija
Kita
16.Kaip aktyviai vadovybė sprendžia iškilusias problemas susijusias su nuotolinio darbo organizavimu?
17. Jūsų lytis:
18.Jūsų amžius:
19. Jūsų išsilavinimas:
20. Kaip vertinate asmeninius kompiuterinio raštingumo įgūdžius?
21.Jūsų darbo stažas šioje organizacijoje: