Nepilnamečių asmenų teisių įgyvendinimas ir užtikrinimas Lietuvos Respublikoje

  Gerbiamas (-a) tyrimo dalyvi (-e),

  Aš esu Mykolo Romerio Universiteto bakalauro studijų teisės ir muitinės veiklos programos 4 kurso studentė Viktorija Statkevič. Šiuo metu atlieku tyrimą, skirtą bakalauro darbui tema - "Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje". Nurodyto tyrimo tikslas yra nustatyti, kaip pasikeitė vaiko teisinė - socialinė padėtis Lietuvos Respublikoje po 1995 m. liepos 3 d. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos ratifikavimo, remiantis visuomenės nuomone ir patirtimi.

  Informuoju, jog šią apklausos anketą užpildyti užtruks apie 5 min. bei, taip pat, ji yra anoniminė.

  Ačiū visiems sutikusiems dalyvauti tyrime.

 

  Pagarbiai, 

  Viktorija Statkevič

 

Jūsų amžius:

Jūsų gyvenamoji vieta:

Jūsų išsilavinimas:

Ar turite nepilnamečių vaikų/globotinių?

Ar esate susipažinęs (-usi) su Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija?

Iš kurių informacijos šaltinių dažniausiai sužinote apie teikiamą Lietuvos Respublikos pagalbą (finansinio, informacinio ir kt. pobūdžio) šeimoms, kuriose yra nepilnamečių vaikų?

Ar esate patenkinti Lietuvos Respublikos teikiama parama bei pagalba auginant nepilnamečius vaikus?

Kaip manote, ar informacija apie vaiko ir jo tėvų turimas teises, socialines garantijas ir kitą Lietuvos valstybės teikiamą paramą yra lengvai pasiekiama?

Ar kada nors esate patyręs (-usi) smurtą artimoje aplinkoje būdami nepilnamečiu (-te)?

Ar žinote/pažįstate ką nors, kas yra patyręs smurtą artimoje aplinkoje būdamas nepilnamečiu?

Ar esate patenkinti Lietuvos Respublikos mokymo įstaigų (mokyklų, progimnazijų ir gimnazijų) teikiamo išsilavinimo kokybe?

Kita

    Kaip vertinate Lietuvos Respublikos taikomą politiką vaikų ir jų tėvų pagrindinių teisių (pvz.: teisė gauti valstybės paramą nepasiturinčioms šeimoms, kuriose yra nepilnamečių vaikų; teisė į privalomą ir kokybišką švietimą; teisė vaikui nebūti diskriminuojamam dėl savo pažiūrų, išpažįstamos religijos; lytinės orientacijos, rasės, amžiaus ir t.t.; vaiko teisė į jo kūno neliečiamumą; vaiko teisė, kuri apsaugo nuo žiauraus ir nehumaniško elgesio su juo; ir kt.) realizavimui?

    Kaip manote, ar esate pakankamai informuotas (-a) apie Lietuvos Respublikoje įtvirtintas ir užtikrinamas vaiko teises?

    Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą