Nedarbo Lietuvoje priežastys

Tiesiog reikia įvairių minčių, pasisakymų ir nuomonių šia tema.

2. Ar žinote kokios yra nedarbo pasekmės? Pateikite pavyzdžių.
Nera uz ka pragyventi, krenta jaunimo patriotizmas
Taip. Emigracijos padidejimas, neveiklumo suintensyvejimas (kadangi zmones nedirbdami praranda energija ir tampa tinginiais (jiems gyvenimas is pasalpu tampa patrauklesnis ir jie prie to pripranta)), taip pat kaip pasekmė yra mažesnės įplaukos į valstybės biudžetą, valstybės įvaizdžio smukimas kitų valstybių atžvilgiu ir daugelis kitų. O ypatingai tautos žlugimas, bet čia gal per griežtai...
Jaunu spec. emigracija
žmonės puola į depresiją, jei ilgai nesusiranda darbo, nesugalvoja kaip išlaikyti šeimą, pradeda girtuokliauti.
padiddejusios valstybes socialines islaidos
Smunka ekonominiai salies rodikliai, stipriai krenta gyventoju pragyvenimo lygis
Gyvenimas žemiau skurdo ribos; šeimų tapimas asocialiomis; emigracija;protų nutekėjimas
Valstybės bankrotas
Blogėja žmonių psichologinė savijauta, daugėja nepatenkintų gyvenimo kokybe piliečių; emigracija; protų nutekėjimas; gyventojų skaičiaus mažėjimas,, nes daug jaunų šeimų išvyksta gyventi svetur.
Alkoholizmas, degradavimas (nes neturi ką veikti visomis dienomis), turto praradimas (nes nėra iš ko išlaikyti, nėra pinigų).
Emigracija, skurdas, valstybės lygio kritimas
mažėjantis BVP, didesnė skylė biudžete dėl nedarbo pašalpų, didejantis smurtas, smunkantis GKI
Skolos, savižudybės, badmariavimas, elgetavimas...
Badas, ligos, savižudybes
emigracija, degradavimas
Alkoholizmas