Usergabija
Vieša
Pranešti

Motyvacijos principai

Anketos tikslas yra istirti darbuotoju motyvacija, pagrindinius poreikius bei esama situacija darbovieteje
Jūsų amžius
Jūsų išsilavinimas
Jūsų lytis
Socialinė padėtis
Jūsų pareigos
Ar jūsų įmonėje darbuotojai yra skatinami?
Jei taip, kokias būdais?(Jei ne, pereikite prie 8 klausimo)
Ar jūs patenkintas savo darbu?
Kita
Kokias motyvavimo priemones taiko darbe Jūsų vadovas?
Ar Jūs patenkintas savo darbo vieta ir jos techniniu aprūpinimu?
Ar buvote kada nors paskatintas?
Kitaip
Ar buvote kada nors nubaustas?
Kitaip
Ar Jūs turite galimybę teikti siūlymus savo darbo tobulinimui?
Ar vadovas atsižvelgia į Jūsų pasiūlymus?
Kaip Jūs vertinate savo darbo rezultatus?
Kaip Jūsų darbą vertina Jūsų tiesioginis vadovas?
Jei turėtumėte pakankamai lėšų ar dirbtumėte šį darbą?
Dėl kokios priežąsties pasirinktumėte kitą darbą?
Kita