UserIngaButavice
Vieša
Pranešti

Moksliosios organizacijos bruožai

Gerbiami respondentai,

Ši anketa yra skirta tik VADOVAMS(ĖMS), DIREKTORIAMS(ĖMS), SAVININKAMS(ĖMS).

Rašau magistro baigiamąjį darbą moksliosios organizicijos tema, todėl prašau Jūsų pateikti savo  atsakymus/nuomonę į žemiau pateiktus klausimus/teiginius.

Apklausa yra anoniminė ir gauti rezultatai bus naudojami tik magistro baigiamąjam darbui atlikti, todėl užtikrinamas Jūsų pateiktos informacijos konfidencialumas. Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Iš anksto DĖKOJU už skirtą laiką.

1) Mūsų organizacijoje yra darbo atlikimo būdų įvairovė, interpretacijos laisvė.Privalomas
2) Mūsų organizacijoje vyrauja komandinis mokymasis – narių mokymasis kartu.Privalomas
3) Mūsų darbuotojai iš skirtingų sferų dalinasi informacija, savo patirtimi ir žiniomis.Privalomas
4) Mūsų darbuotojai mokymosi tikslais kartais keičiasi pareigomis.Privalomas
5) Mūsų darbuotojai nebijo daryti klaidas, nes iš jų pasimokoma.Privalomas
6) Mes diskutuojame iškilusias problemas tol kol prieiname vieningo supratimo.Privalomas
7) Organizacijos strategija yra nukreipta į udgymą.Privalomas
8) Mūsų organizacijos strtegija yra nukreipta į ugdymą.Privalomas
9) Ugdymo klimatas mūsų organizacijoje yra geros sąlygos mokymuisi ir visų darbuotojų mokymosi svarbos suvokimas.Privalomas
10) Kontrolė mūsų organizacijoje – apskaitos sistemos, ataskaitos, veiklos vertinimas yra naudojamas ne tam, kad tiesiogiai kontroliuoti darbuotojus, o tam, kad šiomis priemonėmis galima būtų juos informuoti apie pasiektus rezultatus.Privalomas
11) Mūsų organizacijoje yra lanksi atlyginimų sistema – atlygis už darbą turi būti ne tik finansiškas, bet ir moralinis.Privalomas
12) Mūsų organizacijoje užtikrinamos visiems vienodos mokymosi galimybės.Privalomas
13) Mūsų organizacijoje skiriamas didelis dėmesys darbuotojų adaptacijai ir pokyčiams.Privalomas
14) Mūsų organizacijoje vadovai traktuojami, kaip pavaldinių tobulėjimo skatintojai.Privalomas
15) Mūsų organizacijoje nuolat vyksta veiklos vertinimas ir įvairių tyrimų atlikimas.Privalomas
16) Mūsų organizacijoje informacija yra lengvai ir patogiai prieinama.Privalomas
17) Informacija mūsų organizacijoje yra nuolat atnaujinama.Privalomas
18) Informacija ir žinios mūsų organizacijoje yra fiksuojamos ir saugomos.Privalomas
19) Mūsų organizacija turi efektyvius mechanicmus kaupti informaciją.Privalomas
20) Mūsų organizacija turi efektyvius metodus paskirstyti žinias.Privalomas
21) Mūsų kompanija turi forumus ir kitas komunikacijos programas.Privalomas
22) Informacija ir žinios mūsų organizacijoje yra prieinamos kiekvienam, kam to reikia.Privalomas
23) Informacija mūsų organizacijoje yra nuolatos atnaujinama ir kuriamos naujos žinios.Privalomas
24) Informacija ir žinios mūsų organizacijoje yra fiksuojamos ir saugomos.Privalomas
25) Mūsų organizacija nuolat mokosi, generuoja naują informaciją tam, kad galėtų plėsti savo žinių bagažą.Privalomas
26) Mūsų organizacija mokosi iš klientų, tiekėjų, rangovų bei konkurentų.Privalomas
27) Mūsų organizacija elgiasi atsakingai visuomenės atžvilgiu, mes stengiamės būti geru pavyzdžiui ir skatinti aplinkos saugojimą bei gerinimą;Privalomas
28) Mūsų kuriamas ir visuomenei pateikiamas produktas yra ne tik pelno šaltinis, bet ir gyvenimą pagerinanti, naudinga vertybė.Privalomas
29) Mūsų organizacijos struktūra yra mobili ir lanksti tam, kad organizacija sugebėtų greitai prisitaikyti prie dinamiškos aplinkos, išorės pokyčių ir netikėtumų.Privalomas
30) Mūsų organicazija turi pelno planą, sudarytą daugiau nei vieneriems metams.Privalomas
Jūsų lytis:Privalomas
Jūsų amžiusPrivalomas
Jūsų išsilavinimasPrivalomas
Jūsų pareigosPrivalomas
Jūsų dabro stažas šioje organizacijojePrivalomas
Jūsų organizacijos dydisPrivalomas
Jūsų organizacijos nuosavybės formaPrivalomas
Jūsų organizacijos darbo sritisPrivalomas