Melžimo įrangos tikrinimo paslaugos nauda

Apklausa vykdoma siekiant įvertinti UAB „Pieno tyrimai“ Pieno kiekio matuoklių techninės priežiūros ir kalibravimo laboratorijos Melžimo įrangos tikrinimo paslaugos kokybę, naudą ir poreikį pagal ją gavusių užsakovų nuomonę, pastabas ir rekomendacijas. Apklausos anketa yra anoniminė.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Kokio tipo melžimo įrangą Jūs naudojate gyvulių melžimui?
2. Ar vykdote melžimo įrangos periodinę techninę priežiūrą?
3. Kaip sužinojote, kad vykdomas neatlygintinas melžimo įrangos tikrinimas?
4. Ar laboratorijos pateikti melžimo įrangos tikrinimo rezultatai protokole buvo pateikti suprantamai?
5. Ar laboratorijos specialisto pateiktos pastabos ir rekomendacijos, gautos tikrinant melžimo įrangą buvo naudingos?
6. Ar manote, kad melžimo įrangos tikrinimas naudingas, siekiant užtikrinti tinkamą gyvulių melžimo kokybę ir turėti sveiką bei produktyvią gyvulių bandą?
7. Ar manote ir pageidaujate, kad melžimo įrangos tikrinimo paslauga būtų tęsiama toliau?
8.Jūsų pasiūlymai, pageidavimai ar atsiliepimai dėl UAB „Pieno tyrimai“ laboratorijos melžimo įrangos tikrinimo veiklos: