Mediacija švietimo įstaigose

Tyrimas skirtas nustatyti, kaip dažnai aukštųjų švietimo įstaigų studentai atsiduria konfliktinėse situacijose, su kokiais konfliktais susiduria, kaip juos sprendžia ir ar jie patenkinti jiems žinomais konfliktų sprendimo būdais.
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Jūsų lytis? ✪

2. Jūsų amžius? ✪

3. Jūsų išsilavinimas? ✪

4. Šiuo metu Jūs studijuojate kurioje nors aukštojoje švietimo įstaigoje? ✪

5. Kaip dažnai jums tenka atsidurti konfliktinėje situacijoje? ✪

(pasirinkite vieną variantą)

6. Kokius konfliktų sprendimo būdus jūs žinote? ✪

(pasirinkite vieną variantą)

7. Prisiminkite savo paskutinį konfliktą švietimo įstaigoje, ar jums pavyko pasiekti tarpusavio supratimą su ginčo šalimi? ✪

(pasirinkite vieną variantą)

8. Jūsų paskutinis konfliktas švietimo įstaigoje buvo susijęs su: ✪

(pasirinkite vieną variantą)

9. Jūsų nuomone konfliktas yra: ✪

(pasirinkite vieną variantą)

10. Kokius jausmus jūs patyrėte konflikto metu? ✪

(pasirinkite kelis variantus)

Jeigu atsakėte į 10 klasimą "Kita", įrašykite

11. Ar jums pavyko išspręsti jūsų paskutinį konfliktą? ✪

(pasirinkite vieną variantą)

12. Ar jums teko girdėti apie mediacija ? ✪

(pasirinkite vieną variantą)

Jeigu atsakėte į 12 klasimą "Kita", įrašykite

13. Ar kitą katrą iškilus konfliktui, jūs norėtumėte, kad nešališkas tarpininkas padėtų jį išspręsti? ✪

(pasirinkite vieną variantą)

14. Kaip jūs manote, sprendžiant konfliktą tarpininko pagalba, konfliktas būtų išspręstas: ✪

(pasirinkite vieną variantą)

15. Ar norėtumėte daugiau sužinoti apie mediacija, kaip apie alternatyvų konfliktų sprendimo būdą? ✪

(pasirinkite vieną variantą)

16. Kaip manote, ar švietimo įstaigoje moksleiviai / studentai turėtų būti mokomi konstruktyvaus konfliktų sprendimo? ✪

(pasirinkite vieną variantą)

17. Kaip manote mediacija būtų labiausiai naudinga: ✪

(pasirinkite kelis variantus)

18. Kaip jūs manote, kada yra tinkamiausias laikas mokytis spręsti konfliktus? ✪

(pasirinkite vieną variantą)

19. Kaip jūs manote, ar mediacija būtų naudinga jums arba jūsų artimiesiems? ✪

(pasirinkite vieną variantą)