Žymė: Marta

Mediacija švietimo įstaigose

108
Tyrimas skirtas nustatyti, kaip dažnai aukštųjų švietimo įstaigų studentai atsiduria konfliktinėse situacijose, su kokiais konfliktais susiduria, kaip juos sprendžia ir ar jie patenkinti jiems žinomais konfliktų sprendimo būdais.