Marijampolės savivaldybės teikiamų paslaugų vertinimas

Marijampolės savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti kuo geresnį administracinių paslaugų teikimą, atlieka anoniminę apklausą ir siūlo Jums užpildyti šią anketą.

Kviečiame drąsiai dalyvauti apklausoje - atsakyti į anketos klausimus. Garantuojame, kad apklausa yra visiškai konfidenciali

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami

Apklausa vyksta 2018 m. gruodžio 5-21 dienomis

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar lengva interneto svetainėje rasti nuorodą į administracinių paslaugų sąrašą?
2. Kokiam administracinės paslaugos užsakymo būdui teikiate prioritetą?
3. Ar pakankama informacijos apie administracinės paslaugos teikėjus ir susisiekimo su jais būdus?
4. Ar Jums patogus savivaldybėje nustatytas asmenų priėmimo laikas?
5. Ar Jums ilgai tenka laukti priėmimo?
6. Ar Jus tenkina atsakymų į prašymus, pareiškimus, skundus pateikimo terminai ir turinys?
7. Ar Jums rūpimi klausimai buvo išspręsti kvalifikuotai?
8. Kaip Jūs vertinate asmenų aptarnavimo kokybę Marijampolės savivaldybės administraciją?
9. Su kokiomis asmenų aptarnavimo problemomis susidūrėte Marijampolės savivaldybės aministracijoje?
10. Jei pastebėjote administracijoje tarnybinių nusižengimų ir korupcijos pasireiškimų, prašome nurodyti atitinkamas sritis:
11. Ar sprendžiant Jūsų problemą Jums pačiam reikėjo pateikti informaciją (dokumentus) iš administracijos skyrių, seniūnijų, savivaldybei pavaldžių įstaigų?
*Jei atsakėte „Taip“, prašome nurodyti, iš kokių administracijos skyrių ar savivaldybei pavaldžių įstaigų ir kokią informaciją (dokumentus) reikėjo pateikti:
12. Ar sprendžiant Jūsų problemą Jums pačiam reikėjo pateikti informaciją (dokumentus) iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų?
*Jei atsakėte „Taip“, prašome nurodyti, iš kokių administracijos skyrių ar savivaldybei pavaldžių įstaigų ir kokią informaciją (dokumentus) reikėjo pateikti:
13. Kaip dažnai kreipiatės į Marijampolės savivaldybės administraciją?