Marijampolės savivaldybės administracijos asmenų aptarnavimo vertinimas 2022

Marijampolės savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti kuo geresnę asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo kokybę, atlieka anoniminę apklausą ir siūlo Jums užpildyti šią anketą.

Kviečiame drąsiai dalyvauti apklausoje - atsakyti į anketos klausimus. Garantuojame, kad apklausa yra visiškai konfidenciali

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Ar Jūs pakankamai informuoti apie administracijos darbo laiką ir asmenų aptarnavimą?
2. Ar Jums patogus administracijoje nustatytas asmenų priėmimo laikas?
3. Kaip dažnai Jūs kreipiatės į administraciją?
4. Kokiu būdu teko kreiptis į administraciją?
5. Kas Jus aptarnavo Administracijoje?
6. Ar Jums tenka ilgai laukti priėmimo?
7. Ar sprendžiant Jūsų problemą Jums pačiam reikėjo pateikti informaciją (dokumentus) iš administracijos skyrių, seniūnijų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų ar kitų valstybės institucijų ir įstaigų?
*Jei atsakėte „Taip“, prašome nurodyti, iš kokių įstaigų ar valstybės institucijų ir kokią informaciją (dokumentus) reikėjo pateikti
8. Kaip vertinate Jus aptarnavusio darbuotojo mandagumą ir paslaugumą?
Prašome įrašyti, kodėl taip įvertinote:
9. Ar aiškiai ir tiksliai Jums buvo atsakyta?
10. Ar Jus patenkino atsakymų į prašymus pateikimo terminai bei turinys?
11. Ar Jūs informuoti apie veiksmus, kurių administracija ėmėsi spręsdama Jūsų klausimus?
12. Ar administracijos darbuotojas užuominomis arba kitaip leido suprasti, kad už palankų Jūsų klausimo sprendimą ar paslaugos suteikimą Jūs turėtumėte jam atsidėkoti?
*Jei atsakėte „Taip“, prašome įrašyti, kodėl taip manote?
13. Kokias aptarnavimo problemas pastebėjote administracijoje?
14. Jei pastebėjote administracijoje tarnybinių nusižengimų ir korupcijos pasireiškimų, prašome nurodyti atitinkamas sritis:
15. Kita Jūsų nuomonė dėl asmenų aptarnavimo:
16. Jūsų pageidavimai, pasiūlymai, pastabos