Lytiškumo ugdymas

Esu Kotryna Sadauskaitė, VU vaikystės pedagogikos, 4 kurso studentė, atlieku tyrimą bakalauro darbui, tema "Mokymąsis apie sveiką santykį lytiškumo ugdymo užsiėmimų metu". Apklausa skirta išsiaiškinti, ką jau žinote apie sveiko santykio kūrimą, kaip suprantate šią sąvoką, kuo tai susiję su su lytiškumo ugdymu. 

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Ar žinote, kas yra lytiškumo ugdymas?

Ar žinote, kad santykių tema yra viena iš lytiškumo ugdymo temų?

Kaip manote, kurios potemės įtrauktos į lytiškumo ugdymo programą, santykių tema?

Ar esate susipažinę su Lietuvos, ŠMM lytiškumo ugdymo programa?

Ar žinote, kad lytiškumo ugdymo programa yra vykdoma kartu su sveikatos ugdymo bei rengimo šeimai prgrama?

Kaip manote ar socialinės lyties sampratos tema yra įtraukta į lytiškumo ir sveikatos ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą?

Kas jūsų nuomone turėtų edukuoti vaikus lytinio švietimo klausimais?

Ar jūsų vaikas(vaikai) geba įvardyti kas sieja šeimos narius?

Kaip manote, ar jūsų vaikas (vaikai) pasitiki savimi?

Kaip manote, ar jūsų vaikas (vaikai) elgiasi pagarbiai su savo amžiaus asmenimis?

Kaip manote, ar jūsų vaikas (vaikai) elgiasi pagarbiai su vyresnio ir jaunesnio amžiaus asmenimis?

Kaip manote, ar jūsų vaikas (vaikai) elgiasi pagarbiai su tos pačios lyties asmenimis?

Kaip manote, ar jūsų vaikas (vaikai) elgiasi pagarbiai su skirtingos lyties asmenimis?

Ar jūsų vaikas geba pasakyti ne ir pasitraukti iš jam nemalonių situacijų?

Ar jūsų vaikas geba įvardinti, kaip jaučiasi?

Ar jūsų vaikas žino, kas yra atsakomybė?

Ar jūsų vaikas geba įvardinti, kas jam yra malonu ir kas nėra?

Ar jūsų vaikas žino, kas yra tolerancija?

Ar mokykloje jums patiems buvo lytiškumo ir sveikatos ugdymo bei šeimos rengimo užsiėmimai?

Kaip manote, ar gebate parodyti meilę savo artimiesiems?