UserStotiesIvaizdis
Results215
Vieša
Pranešti

Lokalių verslų vaidmuo formuojant Vilniaus stoties rajono įvaizdį

Gerb. respondente, kviečiu sudalyvauti apklausoje apie Vilniaus stoties rajono įvaizdį bei jame veikiančių verslo įmonių vaidmenį rajono įvaizdžio formavimui

Gauti duomenys bus naudojami akademiniais tikslais Vilniaus Gedimino Technikos Universitete.

Apklausa yra anoniminė ir atsakymai bus naudojami tik apibendrinti. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Jūsų amžius
2. Jūsų lytis
3. Jūsų ryšys su Vilniaus stoties rajonu
4. Ar pastebėjote Vilniaus stoties rajono įvaizdžio pokyčius 10 m. bėgyje?
Lygant stoties įvaizdį prieš 10 metų ir dabar
4.1 Jei pastebėjote pokyčius rajone per pastaruosius 10 metų, kaip juos vertinate?
Lyginant stoties įvaizdį prieš 10 metų ir dabar
NeigiamasTeigiamas
Stoties rajono įvaizdžio pokytis
4.2. Su kuo tai susiję? Įvardinkite Jūsų manymu svarbiausius įvaizdžio pokyčio veiksnius
5. Kokie teiginiai šiandien stipriausiai išreiškia Vilniaus stoties rajono įvaizdį?
NeTaip
Alternatyvus Senamiestis
Atgimstantis rajonas
Bendruomeniškas rajonas
Kūrybiškas, meniškas rajonas
Progresyvus rajonas
Istorinis ir kultūrinis rajonas
Barų ir kavinių rajonas
Industrinis ir pramoninis rajonas
Drąsus ir veržlus rajonas
Atviras, malonus rajonas
Probleminių visuomenės grupių rajonas
Vakarėlių, naktinio gyvenimo rajonas
Tranzitinis, strateginis rajonas
Madingas, prestižinis rajonas
Modernus, šiuolaikiškas rajonas
Saugus rajonas
Šeimų rajonas
6. Kokie veiksniai jūsų nuomone turi didžiausią įtaką stoties rajono įvaizdžiui?
Silpna įtakaStipri įtaka
Vieta (lokacija, aplinka, infrastruktūra)
Kultūra ir istorija (paveldas, architektūra)
Kultūrinės - kūrybinės iniciatyvos (kultūriniai renginiai, parodos, meninės instaliacijos ir kt.)
Pramogos (pramoginiai renginiai, vakarėliai, laisvalaikio veiklos)
Susisiekimas (tranzitas - autobusai, traukiniai)
Socialinės sąlygos (bendruomenės ryšiai, žmonės, saugumas)
Ekonominė pasiūla (lokalių verslų prekių/paslaugų įvairovė, NT projektai)
7. Ar sutinkate, jog lokalūs verslai gali turėti stiprų poveikį vietos įvaizdžiui?
8. Kaip manote, kuri grupė turi didžiausią įtaką Vilniaus stoties rajono įvaizdžio formavimui?
Neturi įtakosTuri silpną įtakąTuri įtakąTuri stiprią įtakąNeturiu nuomonės
Centrinė valdžia
Miesto administracija
Rajono administracija (seniūnijos, bendrijos ir kt. )
Rajono iniciatyvinė bendruomenė
Rajono lankytojai, svečiai
Rajono gyventojai (senbuviai)
Rajono gyventojai (naujakuriai)
Valstybės kapitalo verslai
Stambieji verslai (privataus kapitalo)
Smulkūs vietiniai verslai
Nekilnojamo turto vystytojai
9. Kurie stoties rajone veikiantys verslai reikšmingai prisideda prie jūsų nuomone TEIGIAMO rajono įvaizdžio? Papildykite ir kitais jums žinomais atvejais "kita" laukelyje
Pažymėti iki 5 jūsų nuomone reiškmingiausių variantų
10.Kokie kriterijai stipriausiai išreiškia lokalių verslų formuojamą rajono įvaizdį?
Silpna įtakaStipri įtaka
Tiesioginė veiklos sritis
Veiklos lokacija, erdvės reprezentavimas
Veiklos kuriamų paslaugų/produktų kokybė/įvairovė
Personalo/savininko asmenybė, charizma, aptarnavimas
Veiklos auditorija
Pramoginė, kultūrinė, socialinė pasiūla
Su tiesiogine sritimi nesusijusi papildoma veikla ir iniciatyvos
Pozicionavimas ir komunikacijos priemonės
Komunikacijos turinys socialinėje erdvėje
11. Pateikite jums žinomų pavyzdžių - kokios rajone veikiančių verslų įgyvendintos veiklos, iniciatyvos ar komunikacijos sprendimai galėjo prisidėti prie teigiamo rajono įvaizdžio formavimo?
12. Įvardinkite, kokius žinote stoties rajone veikiančius verslus, kurie savo veikla prisideda prie jūsų nuomone NEIGIAMO rajono įvaizdžio? Pateikite jūsų manymu neigiamos veiklos, iniciatyvos ar komunikacijos pavyzdžių
13. Rekomenduokite, kokiais veiksmais ir kūrybinėmis priemonėmis, jūsų manymu, lokalūs verslai gali kurti pridėtinę vertę ir teigiamą įvaizdį rajonui?
14. Ar esate girdėję apie planuojamą Vilniaus stoties rajono teritorijos pertvarkos projektą?
15. Kaip manote, ar numatoma pertvarka reikšmingai prisidės prie teigiamo rajono įvaizdžio pokyčių?
16. Ateities vizija - kaip pasikeis / jūs norėtumėte, kad pasikeistų stoties rajono įvaizdis po planuojamos pertvarkos? Įvardinkite 3 -5 esminius ateities stoties įvaizdžio apibūdinimus.
17. Papildomi komentarai ir pasiūlymai