UserBankukomunikacija
Vieša
Pranešti

LIETUVOS BANKŲ KOMUNIKUOJAMOS IR SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ SUVOKIAMOS SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS TYRIMAS

Gerbiamasis(-oji)

Kauno technologijos universiteto studentė Aurelija Kryževičienė atlieka Lietuvos bankų komunikuojamos ir suinteresuotų šalių suvokiamos socialinės atsakomybės tyrimą ir prašo Jūsų užpildyti šią anketą.

Apklausa yra anoniminė, duomenys nebus viešai skelbiami. Pasirinktą atsakymo variantą žymėkite X.

1. Jūs esate:
2. Jūsų amžius:
3. Jūsų išsilavinimas:
4. Jūs pajamos:
5. Kokio banko paslaugomis naudojatės? Jei naudojatės daugiau nei vieno banko, tuomet nurodykite, kurio banko paslaugomis naudojatės dažniau? Į kitus anketos klausimus atsakinėkite galvodami apie tą banką, kurio paslaugomis naudojatės dažniausiai.
Kiek laiko naudojatės šio banko paslaugomis?
7. Kaip dažnai Jūs naudojatės šio banko paslaugomis?
8. Ar sutinkate su šiais teiginiais apie banko bendruomeniškumą? Tikėtina, kad apie kai kuriuos aspektus Jūs neturėsite informacijos, tad jei vienas ar kitas aspektas Jums nėra žinomas, pasirinkite atsakymo variantą „nežinau“.
Visiškai sutinkuSutinkuNesutinkuVisiškai nesutinkuNežinau
1. Bankas prisideda prie regiono ekonominės plėtros
2. Bankas skatina užimtumą regione
3. Bankas kuria naujų darbo vietų regione
4. Bankas naudojasi kitų regione veikiančių organizacijų paslaugomis
5. Bankas gerbia regiono vertybes, papročius ir kultūrą
6. Bankas atvirai ir sąžiningai bendrauja su vietos bendruomene
9. Ar sutinkate su šiais teiginiais apie banko darbuotojus? Tikėtina, kad apie kai kuriuos aspektus Jūs neturėsite informacijos, tad jei vienas ar kitas aspektas Jums nėra žinomas, pasirinkite atsakymo variantą „nežinau“.
Visiškai sutinkuSutinkuNesutinkuVisiškai nesutinkuNežinau
1. Banke gerbiamos darbuotojų teisės
2. Bankas užtikrina saugias ir sveikatai palankias darbo sąlygas
3. Banke užtikrinamos tinkamos darbo sąlygos
4. Banke užtikrinama darbuotojų lygybė
5. Banko darbuotojams mokamas tinkamas darbo užmokestis
6. Bankas ugdo darbuotojų kvalifikaciją
7. Banke su darbuotojais bendraujama atvirai ir sąžiningai
8. Banko darbuotojams sudaromos lanksčios darbo galimybės
10. Ar sutinkate su šiais teiginiais apie banko akcininkus? Tikėtina, kad apie kai kuriuos aspektus Jūs neturėsite informacijos, tad jei vienas ar kitas aspektas Jums nėra žinomas, pasirinkite atsakymo variantą „nežinau“.
Visiškai sutinkuSutinkuNesutinkuVisiškai nesutinkuNežinau
1. Bankas veikia sėkmingai
2. Investuotojų kapitalas panaudojamas tinkamai
3. Su investuotojais bendraujama atvirai ir sąžiningai
4. Bankas užsitikrina darnią plėtrą ir ilgalaikę sėkmę
11. Ar sutinkate su šiais teiginiais apie banko aplinkosaugos veiklas? Tikėtina, kad apie kai kuriuos aspektus Jūs neturėsite informacijos, tad jei vienas ar kitas aspektas Jums nėra žinomas, pasirinkite atsakymo variantą „nežinau“.
Visiškai sutinkuSutinkuNesutinkuVisiškai nesutinkuNežinau
1. Banke siekiama mažinti energijos suvartojimą
2. Bankas mažina CO2 emisijas
3. Bankas mažina atliekų kiekius
4. Bankas pasisako už atliekų perdirbimą
5. Banke tinkamai tvarkomos atliekos
6. Bankas investuoja į tyrimus aplinkosaugos srityje
7. Banko aplinkosaugos standartai yra aukštesni, nei numatyta teisės aktuose
12. Ar sutinkate su šiais teiginiais apie banko socialines veiklas? Tikėtina, kad apie kai kuriuos aspektus Jūs neturėsite informacijos, tad jei vienas ar kitas aspektas Jums nėra žinomas, pasirinkite atsakymo variantą „nežinau“.
Visiškai sutinkuSutinkuNesutinkuVisiškai nesutinkuNežinau
1. Banke įdarbinami neįgalūs asmenys
2. Banke įdarbinami ilgalaikiai bedarbiai
3. Bankas skiria lėšų socialiniams reikalams
4. Bankas palaiko savo darbuotojus, kurie įsitraukia į socialinius projektus, vykdomus darbo metu
5. Bankas investuoja į jaunimo išsilavinimą
6. Bankas prisideda prie socialinių problemų sprendimo
13. Ar sutinkate su šiais teiginiais apie banko paslaugų vartotojus? Tikėtina, kad apie kai kuriuos aspektus Jūs neturėsite informacijos, tad jei vienas ar kitas aspektas Jums nėra žinomas, pasirinkite atsakymo variantą „nežinau“.
Visiškai sutinkuSutinkuNesutinkuVisiškai nesutinkuNežinau
1. Banke taikoma sąžiningų pardavimų praktika
2. Banko paslaugos apibūdinamos aiškiai ir išsamiai
3. Vartotojai aptarnaujami kokybiškai
4. Banko paslaugų kainos yra sąžiningai nustatytos
5. Banko paslaugos yra saugios (nežalingos)
6. Bankas suteikia galimybių pateikti skundą
14. Ar sutinkate su šiais teiginiais apie banko tiekėjus? Tikėtina, kad apie kai kuriuos aspektus Jūs neturėsite informacijos, tad jei vienas ar kitas aspektas Jums nėra žinomas, pasirinkite atsakymo variantą „nežinau“.
Visiškai sutinkuSutinkuNesutinkuVisiškai nesutinkuNežinau
1. Su tiekėjais bendradarbiaujama sąžiningai
2. Su tiekėjais bendraujama atvirai ir nuoširdžiai
3. Derybos su tiekėjais vykdomos sąžiningai
4. Bankas atidžiai vykdo tiekėjų atranką
5. Bankas vykdo darbo sąlygų savo tiekėjų įmonėse kontrolę