Userusackienerita
Vieša
Pranešti

LIETUVIŲ TAUTOSAKOS KŪRINIŲ NAUDOJIMAS 2 – 3 METŲ VAIKŲ UGDYMO PROCESE

 Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų instituto Ikimokyklinio ugdymo studijų ir priešmokyklinio ugdymo studentė Rita Ušackienė atlieka tyrimą, kuriuo siekia išsiaiškinti, kokius ir kaip tautosakos kūrinius pedagogai pasitelkia ugdydami dvejų – trejų metų vaikus. Kadangi Jūsų nuomonė labai svarbi, prašyčiau užpildyti anketą. Ši anketa yra anoniminė, todėl tikiuosi nuoširdžių Jūsų atsakymų.

1. Jūsų pedagoginio darbo stažas:
2. Kas, Jūsų nuomone, turėtų supažindinti vaikus su lietuvių liaudies tautosaka, papročiais?
3. Kaip manote, ar šiuolaikiniam vaikui svarbu tradicijos, tautos paveldas?
4. Kaip manote, ar Jums pakanka žinių tautosakos ugdymo srityje?
5. Kaip manote, ar Jūsų grupės aplinka skatina vaikų ugdymąsi?
6. Ar turite savo grupėje veiklos "kampelį", kuriame vaikas galėtų daugiau sužinoti apie lietuvių liaudies tautosaką, pavartyti knygeles, apžiūrėti paveikslėlius ir pan.?
7. Kaip dažnai naudojate tautosakos kūrinius ugdymo procese?
8. Kokias sritis ugdydami dažniausiai naudojate tautosakos kūrinius? (Pažymėkite 3 Jums tinkamiausius variantus)
9. Kokius tautosakos kūrinius dažniausiai naudojate ugdydami vaikus? (Pažymėkite 3 Jums tinkamus variantus)
10. Su kokiomis problemomis susiduriate ugdydami vaikus tautosaka?
11. Ką reikėtų daryti, kad vaikų ugdymas remiantis tautosaka taptų įdomesnis?
12. Kokias priemones naudojate ugdydami vaikus pasitelkdami tautosaką?
13. Kokias priemones naudojate skatindami vaikų kalbos ugdymą?
14. Kokias priemones naudojate skatindami vaikų kalbos ugdymą?