Lietuviškojo elito - gerbtiniausių visuomenės narių - supratimas

Šia apklausa siekiama išsiaiškinti, kas tokie turėtų/galėtų būti pripažįstami visuomenės "elitu", t.y. labiausiai gerbtinais ir įtakingais valstybės piliečiais.

(Elitas (pranc. élite – geriausias, rinktinis) − sociologijoje bei bendrąja prasme tai santykinai maža dominuojanti įtakinga visuomenės grupė, kuriai būdingi tam tikri išskirtiniai bruožai ar savybės, ir kuri suvokia save kaip dominuojančią visuomenėje grupę šių savybių pagrindu.)

Lietuviškojo elito - gerbtiniausių visuomenės narių - supratimas

Kas, Jūsų nuomone, turėtų/galėtų būti pripažįstami lietuviško elito atstovais/nariais?

Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą