UserEvelinaSil
Vieša
Pranešti

Lean metodų taikymo įtaka darbuotojų pasitenkinimui darbu

Gerbiamas respondente,

Esu Evelina Šilanskienė, Vilniaus universiteto Kokybės vadybos programos II kurso studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas yra nustatyti, kokią įtaką Lean metodų taikymas daro darbuotojų pasitenkinimui darbu.

Maloniai kviečiu Jus prisidėti prie tyrimo tikslo siekimo bei atsakyti į anoniminę apklausą, kurios pildymas užtruks iki 5 min.

Ačiū už Jūsų skirtą laiką!

1. Įvardinkite, kokia apimti taikote Lean metodus savo darbe.
Vertinimo skalė: 1 – netaikomas, 2 – eksperimentuojama, 3 – kartais taikomas, 4 – nuolat taikomas, 5 – taikymas yra tapęs įpročiu.
12345
1. Rytiniai darbuotojų susirinkimai (Asaichi)
2. Tinkamas darbo vietos sutvarkymas (5S)
3. Takto laiko matavimas (Takt time)
4. Priežasčių ir pasekmių diagrama Ishikawa (Cause and effect diagram Ishikawa)
5. Diskusijų kambarys (War room Obeya)
6. Standartinės operacijų procedūros (Standard operating procedure SOP)
7. Kokybės būreliai (Quality circles)
8. Vertės srauto modeliavimas (Value stream mapping, VSM)
9. Tobulinimo pasiūlymai Kaizen Teian (Kaizen Teian)
10. Giluminių priežasčių analizė „5 Kodėl?“ (5 Why?)
11. Problemų sprendimo standartas A3 (A3 Problem Solving)
12. Ėjimas į vertės kūrimo vietą (Gemba Walk)
13. Gamyba pačiu laiku (Just-In-Time (JIT) production)
14. Kanban kortelės
15. Neatitikčių prevencija (Error proofing Poka-Yoke)
Kitas metodas (metodo pavadinimą įrašykite laukelyje žemiau)
Kitas metodas:
2. Įvertinkite pasitenkinimo lygį žemiau išvardintais savo darbo aspektais, paklausdami savęs: Kaip patenkinta(-s) esu šiuo darbo aspektu?
Vertinimo skalė: 1 – labai nepatenkintas (-a), 2 – nepatenkintas (-a), 3 – nei patenkintas (-a), nei nepatenkintas (-a), 4 – patenkintas (-a), 5 – labai patenkintas (-a).
12345
1. Galimybe nuolat būti užsiėmusiam (-ai)
2. Galimybe dirbti individualiai
3. Galimybe kartas nuo karto atlikti įvairų darbą
4. Galimybe tapti pripažintu darbuotojų kolektyve akyse
5. Tuo, kaip mano viršininkas vadovauja savo pavaldiniams
6. Savo tiesioginio vadovo kompetencija priimant sprendimus
7. Galimybe dirbti tai, kas neprieštarauja mano sąžinei
8. Galimybe turėti pastovų darbą
9. Galimybe dirbti kitų žmonių labui
10. Galimybe pasakyti žmonėms, ką jie turėtų dirbti
11. Galimybe atlikti kažką, kur galiu panaudoti savo gebėjimus
12. Tuo, kaip praktiškai įgyvendinama organizacijos politika
13. Savo atlyginimu ir darbo krūviu
14. Mano darbe suteikiamomis karjeros galimybėmis
15. Suteikta laisve priimti sprendimus
16. Galimybe išmėginti savus būdus darbui atlikti
17. Darbo sąlygomis
18. Tuo, kaip mano bendradarbiai sutaria tarpusavyje
19. Pagyrimu, kurį gaunu už gerai atliktą darbą
20. Pasiekimo jausmu, kurį gaunu iš darbo
3. Koks Jūsų amžius? Įrašykite metus.
4. Kokiame sektoriuje dirbate?
5. Kokios Jūsų pareigos?
6. Koks Jūsų darbo stažas? Įrašykite metus.
7. Kiek darbuotojų dirba Jūsų darbovietėje?