Userjovitabunkartaite
Results49
Vieša
Pranešti

LAISVASIS IR TRADICINIS UGDYMAS: SOCIALINIO PEDADAGOGO VAIDMUO

Gerb. Socialiniai pedagogai

 

Esu Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Socialinės pedagogikos penkto kurso studentė Jovita Bunkartaitė. Šiuo metu atlieku apklausą, kuria siekiama atlikti lyginamąją analize analizuojant socialinio pedagogo vaidmenį skirtingas ugdymo filosofijas naudojančiose ugdymo įstaigose. Apklausos rezultatai bus apibendrinti ir naudojami tik bakalauro baigiamajame darbe. Apklausa skirta visų ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams. Anketą užpildysite per 10-15 minučių. Anonimiškumas garantuotas.

Ačiū ir sėkmės.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pagal kokia ugdymo filosofiją vykdomas ugdymas Jūsų ugdymo įstaigoje?Privalomas
Ar užtenka socialinių pedagogų Jūsų ugdymo įstaigoje, kad tinkamai atliktų priklausančias užduotis pagal pareiginius reikalavimus?Privalomas
Kokias funkcijas, kaip socialinis pedagogas, Jūs atliekate savo ugdymo įstaigoje? (Galimi keli atsakymo variantai).Privalomas
Kokias papildomas funkcijas atliekate, kurios nenurodytos 3 klausime?Privalomas
Sprendžiant iškilusias problemas su kuo yra sunkiausiai bendradarbiauti Jūsų ugdymo įstaigoje?Privalomas
Jūsų ugdymo įstaigoje taikoma ugdymo filosofija palengvina ar apsunkina Jūsų darbą, atliekant priskirtas funkcijas pagal socialinio pedagogo pareiginius reikalavimus?Privalomas
Paaiškinkite kaip Jūsų įstaigoje naudojama ugdymo filosofija įtakoja Jūsų darbo rezultatus?Privalomas
Kaip dažnai Jūsų ugdymo įstaigoje mokinius nukreipiami į Vaiko gerovės komisiją?Privalomas
Kiek vidutiniškai mokinių nukreipiate į Vaiko gerovės komisija per semestrą?Privalomas
Kaip manote ar Jūsų ugdymo įstaigoje mokinių tėvai pakankamai įsitraukia į mokinių ugdymo procesą?Privalomas
Kaip manote ar Jūsų ugdymo įstaigos mokytojai ir klasių auklėtojai turėtų daugiau skirti pastangų užtikrinti teigiamą bendradarbiavimą su mokinių tėvais?Privalomas
Kaip manote ar šiuo metu vykdomoje Švietimo sistemos reformoje daromi pakeitimai yra reikalingi?Privalomas
Kaip manote kokie reikalingi pokyčiai socialinio pedagogo darbe?Privalomas
Kaip manote, kokių funkcijų pagal pareiginius reikalavimus, neturėtų atlikti socialinis pedagogas? Kodėl?Privalomas
Kaip manote, ar Tradicinė (Klasikinė) ugdymo filosofija yra reikalinga Lietuvos švietimo sistemoje?Privalomas
Kaip manote, ar Laisvojo (Netradicinė) ugdymo filosofija yra reikalinga Lietuvos švietimo sistemoje?Privalomas
Kaip manote, kokia išskirtinę, Jūsų ugdymo įstaigos, patirtį galėtumėte perduoti kitų ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams?Privalomas
Ar norėtumėte dirbti kitokia ugdymo filosofiją besinaudojančia ugdymo įstaigoje?Privalomas
Kiek laiko dirbate dabartinėje ugdymo įstaigoje?Privalomas
Koks Jūsų amžius?Privalomas
Kiek mokinių ir socialinių pedagogų etatų yra Jūsų ugdymo įstaigoje?Privalomas