Austeja.5
Vieša
Pranešti

Labai reikia jūsų atsakymų apie organizacinę kultūrą!

Gerb. respondente,

esu Vilniaus universiteto, Ekonomikos ir verslo administravimo, Žmogiškųjų išteklių valdymo magistro studijų II kurso studentė Austėja Pugžlienė. Šiuo metu rašau magistro baigiamąjį darbą, kurio tikslas – nustatyti, kokį poveikį organizacinė kultūra daro paslaugų sektoriaus darbuotojams, medijuojant darbuotojų pasitenkinimui darbu ir organizaciniam įsipareigojimui. Apklausa yra anoniminė. Gauti rezultatai bus apibendrinti ir panaudoti mokymosi tikslais. Į toliau pateiktus klausimus stenkitės atsakyti kuo nuoširdžiau, o jeigu norėsite pasitikslinti, galite susisiekti el. paštu: [email protected].

Prašome perskaityti žemiau pateiktus teiginius apie jūsų įmonės organizacinę kultūrą ir nurodyti, kiek su kiekvienu iš jų sutinkate ar nesutinkate, pasirinkdami skaitmenį skalėje nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 5 (visiškai sutinku).
1 Visiškai nesutinku2 Nesutinku3 Nei sutinku, nei nesutinku4 Sutinku5 Visiškai sutinku
Dauguma darbuotojų yra įsitraukę į savo darbą
Sprendimai dažniausiai priimami tame lygmenyje, kuriame geriausiai prieinama informacija
Informacija yra plačiai dalijamasi ir visi ją gali gauti, kai jos reikia
Kiekvienas darbuotojas tiki, kad gali daryti teigiamą poveikį (organizacijai)
Verslo planavimas nenutrūkstamas ir ir į šį procesą tam tikru mastu yra įtraukiami visi darbuotojai
Aktyviai skatinamas įvairių organizacijos padalinių tarpusavio bendradarbiavimas
Darbuotojai dirba kaip komandos dalis
Darbe svarbiau komandinis darbas, o ne hierarchija
Komandinis darbas - esminis darbo organizavimo būdas
Darbas organizuojamas taip, kad kiekvienas žmogus matytų ryšį tarp savo darbo ir organizacijos tikslų
Įgaliojimai paskirstomi taip, kad darbuotojai galėtų veikti savarankiškai
Darbuotojų kompetencija nuolat tobulėja
Nuolat investuojama į darbuotojų įgūdžius
Darbuotojų gebėjimai vertinami kaip svarbus konkurencinio pranašumo šaltinis
Problemos dažnai kyla dėl to, jog trūksta kompetencijų atlikti užduotis
Lyderiai/vadovai praktikuoja tai, ką skelbia viešai
Organizacija turi vyraujantį vadovavimo stilių ir valdymo metodus
Yra aiškios ir nekintančios vertybės, kuriomis remiasi verslas
Darbuotojai, kurie ignoruoja organizacijos pagrindines vertybes, susiduria su problemomis/atsakomybe
Yra etikos kodeksas, kuriame aiškiai nurodyta, kas darbe traktuojama „gerai“ ir „blogai“
Iškilus nesutarimams, darbuotojai siekia abiems konflikto pusėms naudingų sprendimų
Organizacijoje yra stipri kultūra
Lengva pasiekti sutarimą net ir sudėtingais klausimais
Dažnai susiduriama su problemomis siekiant bendro sutarimo net ir svarbiausiais klausimais
Yra aiškus susitarimas dėl teisingo ir neteisingo būdo atlikti užduotis
Darbuotojų požiūris į darbą yra nuoseklus ir nuspėjamas
Darbuotojus iš skirtingų organizacijos padalinių sieja bendras požiūris
Lengva koordinuoti darbuotojų darbą skirtinguose organizacijos padaliniuose
Dirbant su darbuotojais iš kito padalinio, atrodo, kad dirbama su kažkuo iš kitos organizacijos
Tikslai yra gerai suderinti įvairiuose organizacijos lygiuose
Prašome perskaityti žemiau pateiktus teiginius ir nurodyti, kiek su kiekvienu iš jų sutinkate ar nesutinkate, pasirinkdami skaitmenį skalėje nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 7 (visiškai sutinku).
1 Visiškai nesutinku2 Nesutinku3 Iš dalies nesutinku4 Negaliu apsispręsti5 Iš dalies sutinku6 Sutinku7 Visiškai sutinku
Aš nejaučiu stipraus ryšio savo organizacijai.
Aš nesijaučiu „šeimos dalimi“ savo organizacijoje.
Aš nesijaučiu „emociškai prisirišęs/(–usi)“ prie šios organizacijos.
Manau, kad turiu labai mažai pasirinkimo galimybių svarstyti apie išėjimą iš šios organizacijos
Mano gyvenimas būtų per daug sužlugdytas, jei dabar nuspręsčiau palikti šią organizaciją
Šiuo metu man būtų labai sunku palikti šią organizaciją, net jei to ir norėčiau.
Dabar aš nepalikčiau savo organizacijos, nes jaučiu pareigą šios organizacijos žmonėms.
Aš jausčiausi kaltas (–a), jei dabar palikčiau savo organizaciją.
Aš esu daug skolingas (–a) savo organizacijai.
Prašome perskaityti žemiau pateiktus teiginius ir įvertinti juos pagal tai, kokią įtaką jie turi jūsų pasitenkinimui darbu. Skalė nuo 1 (labai nepatenkinta(-s)) iki 5 (labai patenkinta(-s)).
1 Labai nepatenkinta(-s)2 Nepatenkinta(-s)3 N (sunku nuspręsti)4 Patenkinta(-s)5 Labai patenkinta(-s)
Galimybe nuolat būti užsiėmusiam(-ai)
Galimybe dirbti savarankiškai
Galimybe kartas nuo karto atlikti įvairų darbą
Galimybe tapti pripažintu visuomenės akyse
Tuo, kaip mano viršininkas vadovauja savo pavaldiniams
Savo tiesioginio vadovo kompetencija priimant sprendimus
Galimybe dirbti tai, kas neprieštarauja mano sąžinei
Galimybe turėti pastovų darbą
Galimybe dirbti kitų žmonių labui
Galimybe nurodyti žmonėms, ką jie turėtų dirbti
Galimybe atlikti užduotis, kuriose galiu panaudoti savo sugebėjimus
Tuo, kaip praktiškai įgyvendinama organizacijos politika
Savo atlyginimu ir darbo krūviu
Mano darbe suteikiamomis karjeros galimybėmis
Suteikta laisve priimti sprendimus
Galimybe išmėginti savus būdus darbui (užduočiai) atlikti
Darbo sąlygomis
Tuo, kaip mano bendradarbiai sutaria tarpusavyje
Pagyrimu, kurį gaunu už gerai atliktą darbą
Darbe kylančiu pasiekimo jausmu (jausmu, kad atlieku gerą darbą)
Prašome perskaityti žemiau pateiktus teiginius ir nurodyti, kiek su kiekvienu iš jų sutinkate ar nesutinkate apibrėždami skaitmenį skalėje nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 5 (visiškai sutinku).
1 Visiškai nesutinku2 Iš dalies nesutinku3 Negaliu apsispręsti4 Iš dalies sutinku5 Visiškai sutinku
Tikėtina, kad aš liksiu organizacijoje ateinančius penkerius metus.
Aš lengvai šios organizacijos nepakeisiu.
Ši organizacija man yra geriausia organizacija/vieta dirbti.
Jūsų lytis
Jūsų amžius
Jūsų išsilavinimas
Jūsų darbo stažas dabartinėje organizacijoje
Jūs dirbate organizacijoje, kuri pagal verslo dydį ir darbuotojų skaičių