UserMortaba
Results67
Vieša
Pranešti

Kvietimas dalyvauti tyrime, kuriuo siekiama nustatyti kokie psichologiniai veiksniai yra svarbiausi organizacijose.

Labas, Gerb. Respondente,

esu MRU Verslo psichologijos magistro 2-ojo kurso studentė ir šiuo metu rašau baigiamąjį darbą, kuriuo siekiu nustatyti dirbančių žmonių asmenybės savybių, dėmesingo įsisąmoninimo, psichologinio kapitalo ir psichologinio klestėjimo sąsajas.

Svarbus kiekvienas Jūsų atsakymas, tad prašau sudalyvauti tyrime ir atsakyti į tyrimo anketos klausimus. Anketa yra anoniminė, tyrimo duomenys bus skaičiuojami apibendrintai, neidentifikuojant asmens ir naudojami tik baigiamajame darbe, taigi, konfidencialumas garantuojamas. Atsakant į anketoje esančius klausimus reikia pasirinkti tik vieną Jums labiausiai tinkamą atsakymo variantą.

Labai reikalingas kiekvienas Jūsų atsakymas, tad iš anksto dėkoju už geranoriškumą ir nuoširdų bendradarbiavimą

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Kokia Jūsų lytis?Privalomas
Koks Jūsų amžius? (Įrašykite skaičių)Privalomas
Koks Jūsų išsilavinimas?Privalomas
Kokia Jūsų šeiminė padėtis?
Ar šiuo metu dirbate? Jei šiuo metu nedirbate, toliau atsakinėkite į klausimus remdamiesi paskutine darboviete, kurioje dirbote.Privalomas
Kokiame sektoriuje dirbate?Privalomas
Kokio dydžio yra organizacija, kurioje dirbate?Privalomas
Kokios Jūsų užimamos pareigos?Privalomas
Kokiu būdu pastaruoju metu dirbate?Privalomas
Čia yra išvardinta keletą savybių, kurios Jums yra tinkamos arba ne. Prie kiekvieno teiginio pažymėkite kiek su juo sutinkate arba nesutinkate, pradedant: Aš esu....Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNeutralus/Neturiu nuomonėsSutinkuVisiškai sutinku
1. Draugiškas/a, socialus/i
2. Užjaučiantis/i, geraširdis/ė
3. Kažkiek dezorganizuotas/a
4. Atsipalaidavęs/usi, lengvai susidorojantis/i su stresu
5. Kažkiek besidomintis/i menu
6. Atkakliai siekiantis/i savo tikslo
7. Pagarbus/i, pagarbiai besielgiantisi su kitais
8. Linkęs/usi tingėti
9. Išliekantis/i optimistu/e po susidūrimo su kliūtimis
10. Besidomintis/i daugeliu skirtingų dalykų
11. Retai besijaučiantis/i susijaudinęs/usi ar nekantrus/i
12. Linkęs/usi kritikuoti kitus
13. Patikimas/a, pastovus/i
14. Nepastovios nuotaikos, patiriantis/i nuotaikų svyravimus
15. Išradingas/a, atrandantis/i protingus būdus darbui atlikti
16. Linkęs/usi tylėti
17. Jaučiantis/i mažai užuojautos kitiems
18. Sistemingas/a, mėgstantis/i tvarką
19. Kartais įsitempęs/usi
20. Susižavėjęs/usi menu, muzika ar literatūra
21. Dominuojantis/i, besielgiantis/i kaip lyderis
22. Tas/a, kuris/i pradeda ginčytis su kitais
23. Tas/a, kuriam/iai sunku yra pradėti vykdyti užduotį
24. Besijaučiantis/i saugiai, patenkintas/a savimi
25. Vengiantis/i intelektualių, filosofinių diskusijų
26. Mažiau aktyvus/i lyginant su kitais žmonėmis
27. Iš prigimties atlaidus/i
28. Kartais kažkiek nerūpestingas/a
29. Emociškai stabilus/i, ne itin lengvai nuliūdinamas/a
30. Ne itin kūrybingas/a
31. Kartais drovus/i, intravertiškas/a
32. Padedantis/i ir nesavanaudiškas/a kitų atžvilgiu
33. Tas/a, kurio/ios daiktai yra švarūs ir tvarkingi
34. Daug nerimaujantis/i
35. Vertinantis/i meną ir grožį
36. Tas/a, kuriam/iai sunku daryti įtaką kitiems žmonėms
37. Kartais šiurkštus/i su kitais žmonėmis
38. Produktyvus/i, padarantis/i darbus
39. Dažnai besijaučiantis/i liūdnai
40. Sudėtingas/a, giliai mąstantis/i
41. Kupinas/a energijos
42. Įtarus/i dėl kitų žmonių ketinimų
43. Patikimas/a, manimi visada galima pasikliauti
44. Kontroliuojantis/i savo emocijas
45. Patiriantis/i sunkumą, kai reikią kažką įsivaizduoti
46. Kalbus/i
47. Kartais šaltas/a ir beširdis/ė
48. Paliekantis/i po savęs šiukšles, nesitvarkantis/i
49. Retai jaučiantis/i nerimą ar baimę
50. Tas/a, kuris/i poeziją ir spektaklius vertina kaip nuobodžius
51. Tas/a, kuris/i nori, kad atsakomybę prisiimtų kiti
52. Mandagus/i, paslaugus/i aplinkiniams
53. Atkalus/i, dirbu, kol nepabaigiu užduoties
54. Linkęs/usi į liūdesį
55. Nesidomintis/i abstrakčiomis idėjomis
56. Labai entuziastingas/a
57. Tas/a, kuris/i apie kitus mano tik gerai
58. Kartais neatsakingai pasielgiantis/i
59. Temperamentingas/a, lengvai sujaudinamas/a
60. Originalus/i, kupinas/a naujų idėjų
Kokios Jūsų kasdieninės patirtys? Prie kiekvieno teiginio pažymėkite kaip dažnai su tuo susiduriate pradedant sakinį: Aš...Privalomas
Beveik niekadaLabai retaiRetokaiDažnokaiLabai dažnaiBeveik nuolat
1.Galiu patirti kokią nors emociją ir jos neįsisąmoninti, kol praeis kažkiek laiko.
2.Ką nors sugadinu ar išbarstau dėl neatidumo, dėmesio stokos arba todėl, kad galvoju apie ką nors kita.
3.Man sunku išlikti sutelkus dėmesį į tai, kas vyksta dabar.
4.Esu linkęs greitai vaikščioti, kad nusigaučiau ten, kur einu, nekreipdamas dėmesio į tai, ką patiriu pakeliui.
5.Esu linkęs nepastebėti fizinės įtampos ar diskomforto, kol jie tikrai neužvaldo mano dėmesio.
6.Pamirštu asmens vardą beveik iš karto, kai tik man jį pasako.
7.Atrodo, kad „veikiu automatiškai“, pernelyg neįsisąmonindamas, ką darau.
8.Skubu atlikti veiklas, nors iš tikrųjų nesu tam dėmesingas.
9.Aš taip susikoncentruoju į tikslą, kurį noriu pasiekti, kad prarandu ryšį su tuo, ką darau dabar, kad tai pasiekčiau.
10.Darbus ar veiklas atlieku automatiškai, neįsisąmonindamas, ką darau.
11.Pastebiu, kad klausausi kito viena ausimi, tuo pačiu metu darydamas dar kažką kita.
12.Nuvykstu į vietas „autopilotu“ ir tada stebiuosi, ko aš ten vykau.
13.Pagaunu save galvojantį apie ateitį arba praeitį.
14.Pastebiu, kad darau dalykus, nesutelkdamas dėmesio.
15.Užkandžiauju, neįsisąmonindamas, kad valgau.
Čia yra išvardinti teiginiai susiję su Jūsų atliekamu darbu. Prie kiekvieno teiginio pažymėkite kiek sutinkate, ar nesutinkate pagal tai, ką galvojate apie save ir savo darbą.Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuŠiek tiek nesutinkuŠiek tiek sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
1.Analizuodamas (-a) ilgalaikę problemą, aš esu įsitikinęs (-usi), kad rasiu sprendimą.
2.Aš pasitikiu savimi, atstovaudamas(-a) savo darbo sritį susitikimuose su vadovais.
3.Aš pasitikiu savimi, dalyvaudamas (-a) diskusijose aptariant savo organizacijos strategiją
4.Aš pasitikiu savimi, padėdamas (-a) iškelti užduotis/tikslus savo darbo srityje.
5.Aš pasitikiu savimi, bendraudamas (-a) ir aptardamas (-a) problemas su žmonėmis, nepriklausančiais organizacijai, kurioje aš dirbu
6.Aš pasitikiu savimi, pateikdamas (-a) informaciją kolegų grupei.
7.Jei darbe patekčiau į keblią sitauciją, aš galėčiau sugalvoti daug būdų, kaip iš jos išeiti.
8.Šiuo metu aš energingai siekiu savo užsibrėžtų darbo tikslų.
9.Yra daug būdų išspręsti bet kokią problemą.
10.Šiuo metu mano darbas man sekasi gana gerai.
11.Aš žinau daug būdų kaip pasiekti dabartinius savo darbo tikslus.
12.Šiuo metu aš įvykdau užsibrėžtus savo darbo tikslus.
13.Jei patiriu nesėkmę darbe, man sunku atsigauti ir judėti toliau.
14.Vienaip ar kitaip, paprastai aš sugebu susidoroti su iškilusiais sunkumais darbe.
15.Jeigu reikia, aš galiu darbe dirbti savarankiškai.
16.Dažniausiai aš ramiai reaguoju, kai darbe susiduriu su stresą keliančiomis situacijomis.
17.Aš galiu sėkmingai įveikti sunkų laikotarpį darbe, nes jau yra tekę susidurti su sunkumais.
18.Jaučiu, kad šiame darbe galiu atlikti keletą darbų vienu metu.
19.Kuomet, kai kurie dalykai darbe man tampa neaiškūs, aš vis vien tikiuosi geriausio.
20.Jei kas nors blogo man gali nutikti darbe, tai taip ir atsitiks.
21.Aš visuomet stengiuosi rasti gerų dalykų, susijusių su mano darbu.
22.Kai tai yra susiję su mano darbu, esu optimistiškai nusiteikęs, kas man gali nutikti ateityje.
23.Šiame darbe reikalai niekada nesusiklosto taip, kaip aš noriu.
24.Šiame darbe aš vadovaujuosi požiūriu „nėra to blogo, kas neišeitų į gerą“.
Pažymėkite vieną teisingą atsakymą ką galvojate apie save ir savo gyvenimą.Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
1.Mano gyvenimas turi tikslą ir prasmę.
2.Mano socialiniai ryšiai yra palaikantys ir apdovanojantys.
3.Esu įsitraukęs ir susidomėjęs kasdieninėmis veiklomis.
4.Aktyviai prisidedu prie kitų žmonių laimės ir gerovės.
5.Esu kompetentingas ir gebantis veikti tose srityse, kurios man svarbios.
6.Esu geras žmogus ir gyvenu gerą gyvenimą.
7.Žvelgiu optimistiškai į savo ateitį.
8.Žmonės mane gerbia.