Useragne19
Vieša
Pranešti

Konfliktų valdymas sveikatos priežiūros įstaigose

Gerbiamas respondente, Apklausą atlieka Vytauto Didžiojo Universiteto, Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentė, rašanti bakalauro diplominį darbą. Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti veiksnius, darančius įtaką kofliktų valdymo ypatumams privačiose bei valstybinėse gydymo įstaigose. Anketa yra ANONIMINĖ, tyrimo metu gauti duomenys nebus analizuojami pavieniui. Visų respondentų duomenys bus apdorojami ir pateikiami apibendrinti. Įvertinus medicinos darbuotojų , atliekamo darbo sudėtingumą, bei aukštą atsakomybės lygį, patiriamų stresinių ir konfliktinių situacijų, tiek dėl vidinių organizacijos savybių, tiek dėl išorės veiksnių, vykdomų sveikatos sistemos reformų. Gydymo įstaigose ypatingai svarbią vietą užima konfliktinių situacijų valdymas, prisidedantis prie darnios darbo aplinkos kūrimo ir efektyvaus organizacijos valdymo. Tikimės, kad apklausos rezultatai padės teikti siūlymus sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, bei kiekvienam organizacijos nariui konfliktų valdymo efektyvumo didinimui. Labai prašome kiek galima tiksliau atsakyti į pateiktus klausimus.
Jūsų amžius (pasirinkite vieną Jums tinkantį atsakymą):
Lytis
Jūsų išsilavinimas:
Jūsų socialinė padėtis:
Jūsų pareigos:
Jūsų šeimyninė padėtis:
Kokioje organizacijoje dirbate:
Jūsų darbo stažas (įrašykite):
Kaip Jūs manote, ar jūsų organizacija konfliktiška:
Jūsų nuomone, ar organizacija, kurioje dirbate, turi kofliktų valdymo patirties:
Kiek darbuotojų dirba Jūsų kompanijoje:
Kurie kultūros skirtumai labiausiai įtakoja konfliktus tarp darbuotojų (galimi 5 ats.variantai)
Kaip dažnai Jūsų kompanijoje kyla konfliktai:
Kaip dažnai patiriate stresą darbe:
Jai patiriate stresines situacijas, darbinėje veikloje, jos kylą dažniau dėl:
Ar esate patyręs psichologinį spaudimą darbe, žemiau pažymėkite:
Ar tenka atlikti pagal pareigybines instrukcijas jums nepriklausančią darbinę veiklą:
Kaip dažnai patiriate konfliktinių situacijų , dėl nepakankamai perduotos informacijos:
Ar Jūs pritariate, kad jūsų organizacijoje egzistuoja pakankamai efektyvus informacijos perdavimas:
Kaip dažnai girdite kritiką, dėl skirtingų pažiūrų bei elgesio:
Koks vadovavimo stilius yra Jūsų kompanijoje:
Jums būdingas gebėjimas įsijausti į tam tikrą vaidmenį:
Esate linkę tarpusavyje dalintis informacija ir prašyti kolegų patarimo:
Dalyvaujate priimant sprendimus ir nustatant tikslus įmonėje:
Ar manote, kad esate vertinami savo vadovo:
Ar aptariate darbo metodus bei rezultatus su vadovu:
Ar konfliktuojate su vadovais:
Jūsų kompanijoje vadovai ir pavaldiniai turi tokias pačias teises:
Kiek žmonių kontroliuoja jūsų darbą:
Kaip Jūs elgiatės kofliktinėje situacijoje:
Kaip dažnai jūsų organizacijoje, vykdomi darbuotojų psichologinio pasirengimo seminarai:
Kaip spredžiami Jūsų organizacijoje konfliktai:
Kokie konfliktai kyla, jūsų organizacijoje:
Kaip jūsų darbingumą veikia konfliktai:
Ar jūsų organizacije, reikalingi konfliktų valdymo seminarai: