Komandos formavimas

Esame VU ekonomikos fakulteto studentai ir atliekame tyrimą, norėdami išsiaiškinti darbo komandos formavimo svarbą. Iš anksto dėkojame, kad skiriate laiko.
Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1. Jūsų lytis:

2. Jūsų amžius:

3. Jūsų socialinis statusas:

4. Ar esate dalyvavęs veikloje, kurioje atlikti darbą gali tik darni komanda?

5. Ar, Jūsų nuomone, komandos yra reikalingos organizacijose?

6. Ar būdamas (-a) vadovu (-e) kurtumėte komandą?

7. Ar naudinga komandą suformuoti ne darbinėmis priemonėmis (komandiniais žaidimais, simuliacijom)?

8. Kokie komandos formavimo būdai veiksmingiausi? (galite žymėti kelis atsakymus)

9. Ar komandos formavimas - baigtinis procesas?

10. Kuris komandos formavimo tikslas iš toliau išvardintų yra pagrindinis?

11. Efektyvią komandą turėtų sudaryti:

12. Ar, Jūsų nuomone, reikia atsižvelgti į būsimos komandos narių tarpusavio suderinamumą?

13. Kas turi palaikyti gerą atmosferą komandoje?

14. Ką darytumėte, būdamas komandos nariu ir esant nepakenčiamai komandinei atmosferai?

15. Kokios priežastys dažniausiai lemia neigiamos darbinės atmosferos susidarymą? (galimi keli atsak