Userkaladinskaiteruta
Vieša
Pranešti

Kokybinė analizė apie miesto ir priemesčio miškų tvarkymą Lietuvoje

VDU Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto mokslininkų grupė atlieka anketinę apklausą, kuri atskleis gyventojų nuomonę ir jos susiformavimo priežastis apie Lietuvos miesto ir priemiesčio miškų tvarkymą. Interviu siekiama išsiaiškinti, kokia yra visuomenės nuomonė apie Lietuvos miestų ir priemiesčio miškus, jų apsaugą, šveitimą, išteklius, administravimą. Šios apklausos rezultatai bus naudojami moksliniams tyrimams, kurie atskleis visuomenės nuomonę apie miesto zonoje esančius miškus. Darbo rezultatai padės geriau suprasti visuomenės nuomonės susiformavimo priežastis, bei švietimo apie miestų ir priemiesčio miškų tvarkymą padėtį. Jūsų nuomonė yra labai svarbi, todėl prašome dalyvauti anoniminėje apklausoje. 


1. Demografiniai informanto rodikliai 

1. Demografiniai informanto rodikliai 

- 1.8  Ar teko dirbti (dirbate šiuo metu) miškininkystės sektoriuje, žemės ūkyje ar medienos pramonėje,? 

- 1.9  Ar priklausote kokiam nors judėjimui, nevyriausybinei organizacijai kažkaip susijusiai su miškininkyste 
ir aplinkos apsauga? 

- 1.10  Ar dažnai lankotės miesto ar priemesčio miške (parke)? (Kaip dažnai, kokiais tikslais dažniausiai?) 

- 1.11  Ar esate medžiojas? (Jeigu taip, kaip dažnai medžioja?) 

- 1.12  Ką jums reiškia – miškas, kokia yra Jūsų asmeninė patirtis? (Kodėl?) 

2. Informanto nuomonė apie miško išteklius ir jų naudojimą 2.1 Ką galvojate ir žinote apie miškingumą (miškų teritorinį kiekį ) miestuose ir priemiesčiuose? (Kodėl vienaip ar kitaip yra galvojama? kokie yra informacijos šaltiniai?)
- 2.2 Ką galvojate ir žinote apie kirtimus ir kirtimų intensyvumą miestų ir priemiesčių miškuose? (Kodėl vienaip ar kitaip yra galvojama?, kokie yra informacijos šaltiniai?)
3. Informanto nuomonė apie miškų administravimą ir jų priežiūrą
- 3.2  Kokia Jūsų nuomonė apie miestų ir priemesčio miškų administravimą, ką žinote apie juos, ką esate girdėjęs(- 
usi)? (Kodėl vienaip ar kitaip yra galvojama? Reikia išsiaiškinti, kokie yra informacijos šaltiniai?) 

- 3.3  Kokia Jūsų nuomonė apie privačius miškus esančius miesto įtakos zonose ir jų valdymą, ką žinote apie juos miesto ribose, ką esate girdėjęs (- 
usi)? (Kodėl vienaip ar kitaip yra galvojama? kokie yra informacijos šaltiniai?) 

- 3.4  Kaip manote, ar Lietuvos miesto ir priemiesčio miškai tvarkomi ir prižiūrimi kokybiškai? (Reikia išsiaiškinti, ką reiktų 
daryti, kad būtų geriau) 

4. Informanto nuomonė apie miško ekonomiką 4.1  Ką manote apie miškininkystės sektoriaus indėlį į valstybės biudžetą, kokios įnašų į biudžetą tendencijos (didėjančios, mažėjančios) turėtų būti? Kokia miško funkcija (aplinkosauginė, ekonominė ar socialinė) turi būtį plėtojama; (Kodėl vienaip ar kitaip yra galvojama? kokie yra informacijos šaltiniai?) 

- 4.2  Kokia Jūsų nuomone yra medienos pramonės vaidmuo miškininkystėje ir kokias Jūs matote medienos pramonės perspektyvas ateityje? (Kodėl vienaip ar kitaip yra galvojama? kokie yra informacijos šaltiniai?) 

5. Informanto nuomonė apie miško politiką
- 5.2 Kokia Jūsų nuomonė apie valstybinių miškų valdymo reformą? Kaip manote, ar reforma darys įtaką miestų ir priemiesčių miškų tvarkymui ateityje? (Kodėl vienaip ar kitaip yra galvojama? Reikia išsiaiškinti, kokie yra informacijos šaltiniai?)
6. Informanto nuomonė apie aplinkosaugą ir rekreaciją 6.1 Ką galvojate ir žinote apie saugomas teritorijas miesto ir priemiesčio miškuose? Ar jų (ne)užtenka, atsakymus pagrįskite? (Kodėl vienaip ar kitaip yra galvojama? Reikia išsiaiškinti, kokie yra informacijos šaltiniai?)
- 6.3  Kaip manote, ar dabartinė aplinkos apsaugos sistema užtikrina sąlygas gamtai miesto ir priemiesčio miškuose klestėti (biologinei įvairovei didinti)? (Kodėl vienaip ar kitaip yra galvojama? kokie yra informacijos šaltiniai?) 

- 6.4  Ką galvojate apie lankymui ir poilsiui miesto ir priemiesčio miškuose įrengtą infrastruktūrą (keliai, parkavimo aikštelės, pažintiniai takai, informaciniai stendai ir informacinė aplinka, šiukšliadėžės)? (Kodėl vienaip ar kitaip yra galvojama? )
8. Klausimai apibendrinimui 8.1 Kaip manote, kokie turėtų būti prioritetai, galvojant apie miesto ir priemesčio miškus ateityje? (Kodėl?)

- 8.2 Ką informantas nori pridurti nuo savęs? Gal turi pasiūlymų Lietuvos miško ūkiui kelti? (Kodėl?)