Userklumpeledarzelis
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

KLAUSIMYNAS TĖVAMS – 2020 m.

Gerb. mamytės ir/ ar tėčiai, norime išsiaiškinti lopšelio darželio „Klumpelė“ veiklos veiksmingumą ir prašome įvertinti ugdymo kokybę bei vaiko savijautą darželyje.

Prašome pažymėti vieną tinkamą atsakymą. Būtų gerai, kad pateiktumėte ir savo komentarus. Jūsų nuomonė mums labai svarbi.

Anketos anoniminės. Dėkojame už sugaištą laiką.

1.Prašome įvertinti mūsų darželio emocinį psichologinį mikroklimatą bendrąja prasme (įstaigos darbuotojų, bendruomenės lūkesčiai, santykiai, mikroklimato palankumas vaikų ugdymui (si))
2.Prašome įvertinti pedagogų ir kitų įstaigos darbuotojų santykius su Jūsų vaiku (geranoriški, skatinantys vaiką veikti, ugdytis, palaikantys vaiko idėjas, interesus)
3.Prašome įvertinti vaikų ugdymo proceso organizavimą (ugdymas organizuojamas įvairias, įdomiais, šiuolaikiškais metodais, būdais, per vaikų patyrimines veiklas, naudojamos įvairios priemonės, vaikai sudominami, motyvuojami, įtraukiami į bendrą grupės ar individualią veiklą ir kt.)
4.Šiais metais daug dėmesio skyrėme veikloms lauke, kad būtų prasminga, tikslinga vaikų veikla, įsigijome lauko virtuvėlę, organizavome veiklas pavėsinėje, lauko klasėje ir kt. Prašome įvertinti, kaip Jūsų manymu organizuojama vaikų veikla lauke:
5.Ar žinote, kokias naujas, įdomias veiklas auklėtojos vedė su vaikais lauke, darželio kieme?
6.Prašome įvertinti ugdymo kokybę mūsų darželyje (vaikas ne tik gauna žinių, bet ir ugdosi įgūdžius, gebėjimus, formuojasi vertybines nuostatas)
7.Kaip Jūsų vaikas jaučiasi darželyje?

Anketos meniu

Kita anketa »