Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras su KU Tęstinių studijų institutu atlieka tyrimą, kurio tikslas– nustatyti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, susijusius su profesiniu tobulėjimu, kurie laiduoja pedagoginės veiklos kokybę.

28. Kokia tema Jus pageidautumėte kvalifikacijos tobulinimo renginio šiandien? Parašykite.

  1. Aplinkos kūrimas, padedantis ugdytiniui patirti pažinimo džiaugsmą nenaudojant naujų technologijų.
  2. Pedagogų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas
  3. Veiklos įsivertinimas.
  4. galimybės ugdyti vaikų kūrybiškumą, skatinti mokėjimą mokytis, verslumą. Pedagogo ir vaiko sąveika.
  5. Informacinių technologijų naujoves. Multimedijos ir kt dizaino kurymas. Dvikalbystes ypatumai.
  6. Pedagogo kūrybiškumas
  7. visos temos susijusios su ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymu.
  8. Ugdytinio vystymąsis, pažintinės galios ir veikla vadovaujantis šiuolaikinėmis psichologijos teorijomis Ugdymo pasiekimų vertinimas
  9. Tikslingai taikyti šiuolaikines technologijas
  10. Praktiniai darbai biologijos pamokose