Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras su KU Tęstinių studijų institutu atlieka tyrimą, kurio tikslas– nustatyti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, susijusius su profesiniu tobulėjimu, kurie laiduoja pedagoginės veiklos kokybę.

9. Švietimo įstaigos tipas, kurioje dirbate:

  1. VŠĮ "Vaorykštės tako" vidurinė mokykla