Userdalia0810
Vieša
Pranešti

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis''. Klausimynas įstaigos darbuotojams

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis'' įstaigos vertinimo ir įsivertinimo grupė atlieka įstaigos giluminį įsivertinimą. I. ETOSAS 1.2.. Mokyklos įvaizdis 1.2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra. 1.3.1 Mokyklos bendruomenės narių bevdravimo ir bendradarbiavimo kokybė.  Klausimynu siekiama sužinoti, ar yra mūsų įstaigoje kūriama įvaizdžio kultūra ir išsiaiškinti  mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybę. Prašome pagal pateikiamą atsakymų skalę įvertinti kiekvieną teiginį. 

Mūsų mokyklos lauko aplinka patraukli, estetiška, atitinkanti vaikų poreikius
Mūsų mokyklos aplinka yra saugi vaikams
Mūsų mokyklos vidaus aplinka patraukli, estetiška, atitinkanti vaikų poreikius
Mūsų mokykla turi savo atributiką: darželio simbolį, vėliavą, herbą ir ją naudoja atstovaudama įstaigą
Mūsų mokyklos tinklapis informatyvus, patrauklus ir įdomus
Mūsų mokyklos socialinės medijos formuoja patrauklų mokykos įvaizdį
Mokykloje vyrauja teigiamas požiūris į naujoves
Mūsų mokyklos mokytojai ir ugdytiniai atstovauja mokyklai miesto ir šalies renginiuose
Mūsų mokyklos atstovų pasiekimai yra žinomi miesto ir šalies mastu
Mūsų mokykla publikuoja straipsnius apie mokyklos pasiekimus ir veiklą žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose
Aš didžiuojuosi savo įstaiga
Aš ženkliai prisidedu kuriant gerą mokyklos įvaizdį
Mokyklos personalas yra geranoriškas, paslaugus, draugiškas
Mokyklos darbuotojai kolegiškai ir profesionaliai sprendžia iškilusias problemas
Mokyklos mokytojai dalijasi gerąja patirtimi
Mokykloje yra pakankama bendravimo formų įvairovė
Mokykloje sudarytos sąlygos vaikams įgyti demokratiško bendradarbiavimo pradmenis
Mokykloje skatinamas kiekvieno darbuotojo profesinis augimas