Klaipėdos laipiojimo uolomis centro "Scala dream" reklaminės veiklos efektyvumo analizė

5. Kokiu kanalu pateikiama rekalamą dažniausiai pastebite? (galimi keli atsakymai)

  1. Laikraštis