Uservuteisesfakultetas
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

Kiekybinis klausimynas teisėjams dėl Rekomenduojamų teismų procesinių sprendimų kokybės standartų (toliau – Standartai) taikymo

Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, pagal sutartį Nr. 41P-172A-(4.11) / TPS-2200-2085 su Nacionaline teismų administracija, įgyvendindamas projektą „Teismų procesinių sprendimų kokybės standartų taikymo studijos parengimas ir mokymų organizavimas“, vykdo apklausą, kurios tikslas – įvertinti Teisėjų tarybos 2016 m. patvirtintų Rekomenduojamų teismų procesinių sprendimų kokybės standartų laikymąsi, jų kokybę, įtaką teismų procesiniams sprendimams bei tobulinimo galimybes. Maloniai kviečiame dalyvauti šioje apklausoje.

1. Teisėju dirbate:
2. Esate:
3. Kiek laiko dirbate teisėju:
4. Kokias bylas daugiausia nagrinėjate? (galima žymėti kelis atsakymus):
5. Ar esate susipažinęs su Standartų turiniu?
7. Ar Jūsų teisme yra priimtos papildomos vidinės rekomendacijos (metodikos) dėl procesinių sprendimų rengimo?

Anketos meniu

Kita anketa »