Usergreta.m
Vieša
Pranešti

Kelioniu agento kompetenciju poreikio tyrimas

anketos tikslas yra issiaiskinti koks turi buti kelioniu agentas, kad sekmingai galetu dirbti organizacijoje, kokios kompetencijos, gebejimai bei savybes jam reikalingos. Pageidautina, kad i šiuos klausimus atsakytų Kauno kelionių agentūrų vadovai. Duomenys bus panaudoti diplominiame darbe. Iš anksto dėkoju už nuoširdžius atsakymus.
Kokie dokumentai yra reikalingi norint įsidarbinti Jūsų įmonėje?
Jei pažymėjote langelį "Kita", įrašykite čia
Ar svarbi patirtis kelionių agentui, norinčiam įsidarbinti jūsų įmonėje?
Kiek užsienio kalbų turi mokėti kelionių agentas?
Pažymėkite kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti turizmo vadybos absolventas?
Pažymėkite kriterijus, kuriais vadovaudamiesi priimat kelionių agentą dirbti savo įmonėje:
Kiek kelionių agentų dirba Jūsų įmonėje? (įrašykite)
Kokį išsilavinimo lygį yra įgijęs kelionių agentas (-ai), dirbantis Jūsų agentūroje?
Kokią specialybę turi Jūsų kelionių agentas (pvz.: turizmo vadybininkas, verslo vadybininkas ar pan)
Ar Jūsų kelionių agentai siunčiami kokius nors kvalifikacijos kėlimo kursus?
Į kokius kvalifikacijos kėlimo kursus siunčiat savo kelionių agentus? (įrašykite)
Pažymėkite už kokius darbus atsakingas Jūsų kelionių agentas?
Jei pažymėjote langelį "Kita", įrašykite čia
Kiek užsienio kalbų moka Jūsų kelionių agentas (-ai)?
Koks Jūsų kelionių agento(-ų) darbo stažas Jūsų įmonėje?
Ar studentai atlieka praktiką Jūsų įmonėje?
Įvardinkite pagrindines savybes reikalingas kelionių agentui bendraujant su klientu:
Kokių įgūdžių, savybių trūksta studentams atliekantiems praktiką Jūsų įmonėje?
Ar praktiką atliekantys studentai Jūsų įmonėje lengvai ir tiksliai atlieka jiems pavestas užduotis?
Ar bendradarbiaujat su turizmo vadybos specialistus rengiančiomis mokymo institucijomis?
Su kokiomis mokymo istitucijomis rengiančiomis turizmo vadybininkus bendradarbiaujate? (įrašykite)
Ar pritariate nuomonei: Lietuvoje yra efektyviai veikianti turizmo vad. specialistų rengimo sistema
Ar Jūsų įmonė naudoja kokius nors metodus ar modelius darbuotojų kompetencijai kelti?
Jei atsakėte "Taip", tuomet įrašykite, kokius metodus ar modelius naudojat
Jūsų įmonės kelionių agento kvalifikacija ir kompetencija yra pakankama sėkmingai vykdyti užduotis
Jūsų pareigos
Jūsų lytis
Jūsų amžius
Jūsų išsilavinimas
Jūsų įmonė:
Jūsų įmonės pavadinimas