Kauno lopšelio darželio "Klumpelė" ugdymo kokybės ir vaiko savijautos tyrimas 2021 m.

Gerbiami tėveliai, kaip ir kasmet, kviečiame Jus dalyvauti mūsų darželio veiklos vidiniame įsivertinime ir atsakyti į klausimus. Anketos anoniminės. Dėkojame už bendradarbiavimą. Vidinio įsivertinimo darbo grupė.

1. Ar Jūsų vaikas noriai eina į darželį?
2. Kaip Jūsų vaikas jaučiasi darželyje?
3. Jūsų manymu, mokytojai užtikrina gerą vaikų emocinę savijautą įstaigoje:
visiškai sutinku
iš dalies sutinku
nesutinku
negaliu atsakyti
Jūsų komentaras
4. Jūsų manymu ugdymosi metu skatinama aktyvi vaiko veikla: jis skatinamas klausyti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, analizuoti, spręsti problemas, kurti.
visiškai sutinku
iš dalies sutinku
nesutinku
negaliu atsakyti
5. Ugdymas organizuojamas, atsižvelgiant į vaikų pasiekimus, gebėjimus, poreikius, interesus
visiškai sutinku
iš dalies sutinku
nesutinku
negaliu atsakyti
Jūsų komentaras
6. Prašome įvertinti ugdymo kokybę mūsų darželyje
Jūsų komentaras
7. Ką siūlytumėte tobulinti gerinant ugdymo kokybę darželyje.
8. Prašome paminėti 3-5 įstaigoje (ar už jos ribų) vykdytų veiklų, kurios patiko ar buvo įdomios Jūsų vaikui, apie jas pasakojo.
9. Prašome parašyti 3-5 gerus dalykus apie mūsų darželį :-)
Jūsų vaiko amžius
Jūs esate
Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų atsakymus ir sugaištą laiką.