UserApklausaausra
Vieša
Pranešti

Karjeros valdymas Šilalės rajono savivaldybėje

Gerb. Respondente,

Lietuvos verslo kolegijos, įmonių ir įstaigų administravimo III kurso studentė Aušra Liaudaitytė atlieka tyrimą, kurio tikslas – ištirti karjeros valdymą Šilalės rajono savivaldybės administracijoje. Tyrimo sėkmė priklauso nuo Jūsų, pildančios (-io) šią anketą, todėl nuoširdūs atsakymai yra labai svarbūs. Gauti duomenys bus panaudoti baigiamajame darbe, kaip tiriamoji darbo analizė. Anketa yra anoniminė ir jos pasirašyti nereikia, todėl labai prašom objektyviai atsakyti į pateiktus klausimus. 

Kaip Jūs manote, karjeros sąvoką tinkamiausiai apibūdina - (pažymėkite vieną Jūsų nuomonę atitinkantį variantą)
Jūsų nuomone, kas turi įtakos sėkmingai karjerai: (pažymėkite vieną Jūsų nuomonę atitinkantį variantą)
Jūsų nuomone, karjeros pasirinkimas žmogui yra svarbus, nes: (prie kiekvieno teiginio, pažymėkite vieną Jūsų nuomone atitinkantį variantą)
Visiškai nesutinkuNesutinkuNeturiu nuomonėsSutinkuVisiškai sutinku
Pasiekiami geresni profesiniai rezultatai
Atsiranda galimybė tobulėti profesinėje srityje
Tinkamas karjeros pasirinkimas lemia geresnį darbo užmokestį
Karjeros pasirinkimas skatina motyvaciją dirbti
Karjeros pasirinkimas leidžia lengviau derinti asmeninį ir profesinį gyvenim
Jūsų nuomone, karjeros pasirinkimas yra svarbus organizacijai, nes: (prie kiekvieno teiginio, pažymėkite vieną Jūsų nuomone atitinkantį variantą)
Visiškai nesutinkuNesutinkuNeturiu nuomonėsSutinkuVisiškai sutinku
Tai leidžia pasiekti geresnius darbo rezultatus
Padeda siekti organizacijos tikslų
Leidžia suburti profesionalesnę darbuotojų komandą
Skatina darbuotojus mokytis ir tobulėti
Skatina darbuotojų lojalumą
Pasiekiama daugiau teigiamų rezultatų
Skatina dalyvauti organizacijos veiklose
Kurie, Jūsų nuomone, veiksniai labiausiai nulemia karjeros pasirinkimą: (prie kiekvieno teiginio, pažymėkite vieną Jūsų nuomone atitinkantį variantą)
Visiškai neįtakojaNeįtakojaNei įtakoja, nei neįtakojaĮtakojaLabai įtakoja
Motyvuojantis darbo užmokestis
Galimybė tobulėti
Galimybė kilti karjeros laiptais
Užtikrinamas finansinis stabilumas
Galimybė ugdyti asmenines savybes
Atsakomybės suvokimas
Organizacijos struktūra, jos dydis
Kaip manote, kokios žmogaus asmeninės savybės yra svarbiausios siekiant karjeros (prie kiekvieno teiginio, pažymėkite vieną Jūsų nuomone atitinkantį variantą)
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Iniciatyvumas
Kūrybiškumas
Novatoriškumas
Nuoseklumas
Atkaklumas
Kuris karjeros siekimo etapas Jums atrodo pats svarbiausias: (prie kiekvieno teiginio, pažymėkite vieną Jūsų nuomone atitinkantį variantą)
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Augimo etapas
Tyrinėjimo etapas
Įsikūrimo etapas
Palaikymo etapas
Įsitraukimo etapas
Kokia organizacijos suteikiama galimybė siekiant karjeros Jums atrodo svarbiausia: (pažymėkite vieną Jūsų manymu labiausiai tinkantį variantą)
Kuri karjeros siekimo strategija Jums atrodo priimtiniausia: (pažymėkite vieną Jūsų manymu labiausiai tinkantį variantą)
Kuris veiksnys Jums atrodo svarbiausias siekiant karjeros tikslų? (pažymėkite vieną Jūsų manymu labiausiai tinkantį variantą)
Kuris organizacijos atliekamas veiksnys padeda pasirinkti tinkamiausią karjeros tikslą ir strategiją: (prie kiekvieno teiginio, pažymėkite vieną Jūsų nuomone atitinkantį variantą)
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Grįžtamojo ryšio suteikimas
Papildomų socialinių garantijų teikimas
Stipriausių darbuotojo asmeninių savybių pritaikymas darbe
Žemesnis kontrolės laipsnis darbe
Galimybė dalyvauti sprendimų priėmime
Kuris karjeros valdymas etapas viešajame administravime Jums atrodo svarbiausias: (pažymėkite vieną Jūsų manymu labiausiai tinkantį variantą)
Kokie veiksniai nulemia, jog asmuo siekia karjeros valstybės tarnyboje: (pažymėkite vieną Jūsų manymu labiausiai tinkantį variantą)
Kurie valstybės tarnautojams keliami reikalavimai siekiant karjeros Jums atrodo svarbiausi: (pažymėkite vieną Jūsų manymu labiausiai tinkantį variantą)
Įvertinkite, kurie valstybės tarnautojams keliami reikalavimai yra svarbiausi siekiant karjeros: (prie kiekvieno teiginio, pažymėkite vieną Jūsų nuomone atitinkantį variantą)
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Įstatymų viršenybės, teisėtumo, lygiateisiškumo, politinio neutralumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus, karjeros, tarnybinio bendradarbiavimo principai
Lojalumo, karjeros principai
Nepriekaištinga reputacija
LR tapatybė
Valstybinės lietuvių kalbos mokėjimas
Turėti to lygio VT pareigoms eiti būtiną išsilavinimą
Būti ne jaunesnis nei 18 ir ne vyresnis nei 65 metai
Turėti valstybės tarnyboje privalomuosius bendruosius gebėjimus, vadovaujantys valstybės tarnybos darbuotojai – taip pat ir gebėjimų vadovauti visumą, kuriuos centralizuotai tikrina VTD, ir kt
Priėmimas į darbą viešo konkurso pagalba
VT etikos principų laikymasis
Nedalyvauti su VT pareigomis nesuderinamoje veikloje ir nenaudoti tarnybos (darbo) laiko kitiems tikslams
Deklaruoti turtą, pajamas ir privačius interesus
Dirbti kitą darbą tik gavus leidimą
Kiekvienais metais vertinama VT kvalifikacija ir gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir pasiekti rezultatai, vykdant suformuluotas užduotis
Pažymėkite, kurie Jūsų manymu valstybės tarnyboje dirbančių darbuotojų profesiniai gebėjimai labiausiai prisideda prie ilgalaikio karjeros siekimo strategijos (prie kiekvieno teiginio, pažymėkite vieną Jūsų nuomone atitinkantį variantą)
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Veiklos veiksmingumas
Kompetencijos didinimas
Įstatymų ir kitų teisės aktų išmanymas
Valstybės tarnautojų atsakomybė už priimamus sprendimus
Valstybės tarnautojų sprendimų priėmimo galimybė
Vadybinės kompetencijos
Nurodykite, kas Jus labiausiai motyvuoja dirbti valstybės tarnyboje? (prie kiekvieno teiginio, pažymėkite vieną Jūsų nuomone atitinkantį variantą)
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Konkurencingas atlygis
Socialinės garantijos
Darbo vietos saugumas
Darbo sąlygos
Draugiškas kolektyvas
Karjeros vystymo galimybės
Įvertinkite, kiekvieno iš žemiau pateiktų veiksnių svarbą karjeros siekimui: (prie kiekvieno teiginio, pažymėkite vieną Jūsų nuomone atitinkantį variantą)
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Individo asmeninės savybės
Individo profesinės savybės
Valstybės institucijos reputacija
Organizacijos politika
Asmens karjeros vertės suvokimas
Išorinė aplinka: ekonominiai, politiniai, socialiniai veiksniai
Kaip Jūs manote, kurios materialinės darbuotojų lojalumo skatinimo priemonės labiausiai motyvuoja darbuotojus? (pažymėkite keletą Jūsų nuomonę atitinkančių variantų)
Kaip Jūs manote, kurios nematerialinės darbuotojų lojalumo skatinimo priemonės labiausiai motyvuoja darbuotojus? (pažymėkite keletą Jūsų nuomonę atitinkančių variantų)
Kaip Jūs manote, kuris iš lojalumą organizacijai sąlygojančių veiksnių yra svarbiausias? (pažymėkite vieną Jūsų nuomonę atitinkantį variantą)
Kas, Jūsų manymu, labiausiai mažina lojalumą darbe? (pažymėkite keletą Jūsų nuomonę atitinkančių variantų)
Jūsų lytis
Jūsų amžius
Darbo stažas
Jūsų išsilavinimas