Kaimo turizmo veiklos plėtros galimybės Zarasų rajone

Gerb. respondente,

    Aš, Darius Šileikis, Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto studentas, bakalauro baigiamajam darbui atlieku tyrimą tema " Kaimo turizmo veiklos plėtros galimybės Zarasų rajone". Prašome atsakyti į šios anketos klausimus, kurie bus naudojami tik studijų tikslams. Anketa yra anoniminė. Jūsų nuomonę atitinkantį atsakymą pažymėkite arba, kur yra nurodyta, įrašykite savo atsakymą.

Dėkoju už atsakymus!

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1. Jūsų lytis: ✪

2. Jūsų amžius: ✪

3. Jūsų gyvenamoji vieta: ✪

4. Jūsų išsilavinimas: ✪

5. Jūsų socialinė padėtis: ✪

6. Jūsų gaunamos mėnesinės pajamos: ✪

7. Kaip dažnai naudojatės kaimo turizmo paslaugomis Zarasų rajone? ✪

8. Kiek maždaug išleidžiate pinigų kaimo turizmo paslaugoms per metus? ✪

9. Kokiu metų laiku dažniausiai naudojatės kaimo turizmo paslaugomis? ✪

10. Dažniausiai Jūs naudojatės kaimo turizmo paslaugomis: ✪

11. Kiek vidutiniškai laiko būnate apsistojęs sodyboje? ✪

12. Kokiuose šaltiniuose dažniausiai susirandate Jums tinkamą kaimo turizmo sodybą? (galite pažymėti kelis atsakymų variantus) ✪

13. Kokie motyvai lemia Jūsų pasirinkimą poilsiauti kaimo turizmo sodyboje? (galite pažymėti kelis atsakymų variantus) ✪

14. Kas Jus paskatintų dažniau naudotis kaimo turizmo paslaugomis? (galite pažymėti kelis atsakymų variantus) ✪

15. Įvertinkite, kas Jums turi daugiausiai įtakos renkantis kaimo turizmo sodybą: ✪

Labai svarbu
Svarbu
Neturiu nuomonės
Nesvarbu
Visiškai nesvarbu
Sodyba prie vandens telkinio ar miško
Paslaugų įvairovė
Autentiška aplinka ir interjeras
Geografinė padėtis
Sodybos „gandrų“ skaičius
Miegamų vietų skaičius sodyboje
Siūlomas maitinimas
Kaina

16. Įvertinkite kaimo turizmo paslaugų kokybę Zarasų rajone: ✪

Labai gerai
Gerai
Neturiu nuomonės
Blogai
Labai blogai
Apgyvendinimas
Maitinimas
Aptarnavimas
Paslaugos

17. Įvertinkite kaimo turizmo sodybų būklę Zarasų rajone: ✪

Labai gera
Gera
Neturiu nuomonės
Bloga
Labai bloga
Geografinė vieta ir kraštovaizdis
Infrastruktūra ir interjeras
Pasiekiamumas ir privažiavimas
Veiklų kiekybė

18. Kokio pobūdžio sodybų, su siūlomomis veiklomis, dažniausiai ieškote? ✪

19. Kaip vertinate kaimo turizmo sodybose siūlomų veiklų įvairovę Zarasų rajone? ✪

20. Kokie svarbiausi kriterijai renkantis kaimo turizmo sodybą? (galite pažymėti kelis atsakymų variantus) ✪

21. Kokiomis veiklomis ir laisvalaikio praleidimo būdais dažniausiai naudojatės? (galite pažymėti kelis atsakymų variantus) ✪

22. Kokių specifinių veiklų labiausiai norėtumėte kaimo turizmo sodybose Zarasų rajone (pvz.: auginami egzotiniai gyvūnai). (įrašykite)

23. Kas, Jūsų nuomone, labiausiai atgraso turistus nuo sodybos pasirinkimo?  ✪

Visiškai pritariu
Pritariu
Neturiu nuomonės
Nepritariu
Visiškai nepritariu
Trūksta laisvalaikio praleidimo veiklų
Sodybos būsena ir išvaizda
Šeimininkų aptarnavimas
Bloga geografinė padėtis
Aukštos kainos
Baldų ir buitinių įrankių stoka
Klientų suvaržymai apsistojus
Gamtinių išteklių nepritaikymas turizmui
Žiemos sezono metu veiklų nebuvimas
Informacijos nepakankamumas

24. Ar užtenka informacijos apie kaimo turizmo sodybas Zarasų rajone? ✪

25. Ar norėtumėte dar kartą pasinaudoti turizmo paslaugomis Zarasų rajone? ✪

26. Ar Jūs rekomenduotumėte kitiems naudotis Zarasų rajone esančiomis kaimo turizmo paslaugomis? ✪

27. Kaip manote, ar reikėtų daugiau kaimo turizmo sodybų Zarasų rajone? ✪