Jaunų žmonių laisvalaikio ir užimtumo tendencijos ir plėtros galimybės Panevėžio mieste

Gerb. Respondente!
Siekiant pagerinti jaunų žmonių laisvalaikio ir užimtumo galimybes Panevėžyje, atliekama
anketinė apklausa, kurios tikslas – ištirti jaunų žmonių laisvalaikio ir užimtumo tendencijas ir plėtros galimybes Panevėžio mieste.
Tyrimo iniciatorė – Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja
dr. Sandra Jakštienė, tyrimo organizatorė – jaunimo reikalų koordinatorė Toma Karosienė.
Anketa anoniminė, todėl tikimės, kad Jūsų nuoširdūs atsakymai padės gauti teisingus tyrimo duomenis. Jūsų bendradarbiavimas, užpildant šią anketą yra labai svarbus. Tyrimui bus panaudota tik apibendrinta respondentų nuomonė.
Anketą pildyti nesunku: pasirinkite Jums tinkamą atsakymą (atsakymus) į klausimus arba nurodytose vietose įrašykite savo nuomonę.

Pic
1. Įvertinkite jaunimo užimtumo sritis Panevėžio miestePrivalomas
Labai blogaBlogaVidutiniškaGeraLabai gera
Sporto situacija
Kultūrinė situacija
Laisvalaikio situacija
Savanoriavimo galimybės
2. Ar esate užimtas po pamokų/paskaitų/darbo?Privalomas
Jei atsakėte „Ne“ ir „Nežinau“, pereikite prie 4 klausimo.
3. Kokiose papildomose veiklose dalyvaujate?
Įrašykite
4. Kaip dažniausiai leidžiate laisvalaikį ?Privalomas
Įrašykite.
5. Ar yra galimybių neformalioje veikloje jaunimui įgyti profesinių, asmeninių kompetencijų, reikalingų ateičiai?
Jeigu atsakėte „Nėra“ ir „Nežinau“, pereikite prie 7 klausimo.
6. Kur įgyjate profesinių, asmeninių kompetencijų, reikalingų ateičiai?
Įrašykite.
7. Jūsų nuomone, su kokiomis užimtumo ir laisvalaikio problemomis susiduria Panevėžio miesto jaunimas?Privalomas
8. Kaip Jūs manote, kas galėtų padėti išspręsti jaunimo užimtumo ir laisvalaikio problemas mieste?Privalomas
9. Ar jaunimo aktyvus įsitraukimas į miesto bendruomenės problemų sprendimą duotų teigiamų rezultatų tolimesniam miesto vystymuisi?Privalomas
10. Į ką kreiptumėtės turėdami pasiūlymų, pastebėjimų jaunimo užimtumo klausimais Panevėžio mieste?Privalomas
11. Pateikite savo nuomonę, ką reiktų keisti, tobulinti užimtumo ir laisvalaikio srityse, kad Panevėžys būtų patrauklus jaunimui GYVENTI-MOKYTIS-DIRBTI?Privalomas
12. Jūsų amžius:Privalomas
13. Ką šiuo metu veikiate?Privalomas