UserRgrilau
Vieša
Pranešti

Jaunimo su aukštuoju užsilavinimu integracijos į darbo rinką tyrimas

Gerb.  respondentai, 

Esu Kauno technologijos universiteto bakalauro studijų studentė. Šiuo metu vykdau Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuojamą tyrimą apie jaunų asmenų su aukštuoju išsilavinimu integraciją į darbo rinką Kauno mieste. 

Kviečiu Jus prisijungti prie tyrimo atsakant į anketos klausimus. Jūsų atsakymai yra anonimiški ir bus naudojami tik mokslo tikslais. Apibendrinti rezultatai bus pristatyti LMT. 

Kilus klausimams galite kreiptis el.paštu: [email protected]

Dėkoju už Jūsų laiką!

1. Jūsų statusas šiuo metu? (galimi keli atsakymo variantai)
2. Jūsų aukščiausias įgytas laipsnis aukštojoje mokykloje:
3. Kelintais metais baigėte bakalauro studijas?
4. Jūs bakalauro laipsnį įgijote:
5. Kokioje aukštojoje mokykloje esate baigęs/baigusi bakalauro studijas? (galimi keli atsakymo variantai)
6. Kokios mokslo krypties bakalauro studijas baigėte ar mokotės, jei dar nebaigėte bakaluro studijų?
7. Jūsų įgyta (-os) specialybė(s) bakalauro studijų metu (prašome įrašyti savo atsakymą)
8. Kiek laiko praėjus po bakalauro studijų baigimo pradėjote ieškoti nuolatinio darbo?
9. Kaip greitai įsidarbinote skaičiuojant nuo tada, kai pradėjote ieškoti darbo?
10. Ar baigęs bakalauro studijas įsidarbinote toje pačioje srityje kaip ir įgytas išsilavinimas?
11. Kokios priežastys paskatino pasirinkti darbą ne pagal specialybę įgytą bakalauro studijų metu?
12. Koks buvo neto darbo užmokestis (atskaičius mokesčius) pirmoje darbovietėje, kurioje dirbote po bakalauro studijų baigimo?
13. Kokiu etatu dirbote pirmoje darbovietėje po bakalauro studijų baigimo?
14. Kokioje įstaigoje dirbote po bakalauro studijų baigimo?
15. Tuo metu (po bakalauro studijų baigimo) Jūs dirbote:
16. Kiek laiko dirbate/dirbote šioje darbovietėje (pirmoje darbovietėje po studijų baigimo)?
17. Ar keitėsi Jūsų užimamos pareigos šioje darbovietėje (pirmoje darbovietėje po studijų baigimo)?
18. Kiek kartų pakeitėte darbovietę (įmonę) iki šiol skaičiuojant nuo bakalauro studijų baigimo?
19. Dėl kokių priežasčių keitėte darbovietę? (galimi keli atsakymo variantai)
20. Kokiu etatu dirbate dabar?
21. Kokioje įstaigoje dirbate dabar?
22. Kiek laiko jau dirbate šioje darbovietėje?
23. Šiuo metu Jūs dirbate:
24. Dabartinėje darbovietėje Jūs užimate:
25. Jūsų neto (atskaičius mokesčius) darbo užmokestis dabartinėje darbovietėje
26. Ar dabartinėje darbovietėje dirbate pagal įgytą specialybę bet kurioje studijų pakopoje (bakalauro/magistro/doktorantūros studijose)?
27. Kodėl nusprendėte tęsti studijas magistrantūroje? (galimi keli atsakymo variantai)
28. Kokią specialybę pasirinkote studijuoti magistrantūroje?
29. Dėl kokių priežasčių pasirinkote kitą specialybę studijuoti magistrantūroje nei įgijote bakalauro studijų metu? (galimi keli atsakymo variantai)
30. Ar sprendimas studijuoti magistrantūroje turėjo įtakos Jūsų darbui ir/ar pareigoms įmonėje?
31. Ar įgytas magistro laipsnis turėjo įtakos Jūsų atlyginimui?
32. Įvertinkite savo gebėjimus balais nuo 1 iki 5 (1 – labai blogai, 5 – labai gerai):
12345
Komunikabilumas
Gebėjimas dirbti komandoje
Atsakomybės jausmas
Užsibrėžto tikslo siekimas
Punktualumas
Informacijos įsisavinimo greitis
Darbštumas
Lyderystės sugebėjimai
33. Jūsų amžius?
34. Jūsų lytis?
35. Šiuo metu Jūs gyvenate: