Jaunimas - Tikėjimas - Pašaukimas - SINODAS 2018

Šio sinodo metu Bažnyčia primins troškimą sutikti, lydėti bei rūpintis visais jaunuoliais. Tad kviečiame atsiliepti į šį Bažnyčios prašymą ir sudalyvauti apklausoje, padėsiančioje suprasti esamą ir galimą jaunuolių bei Bažnyčios santykį.

Sinodo asamblėja „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“ įvyks 2018 metų spalio mėnesį. Popiežius Pranciškus ragina jaunimą dalyvauti pasiruošime sakydamas: „jaunimas yra mano širdyje, todėl svarbu išgirsti, ko jaunimas tikisi iš Bažnyčios ir kaip Bažnyčia gali tai atliepti."


"Tegul jūsų šaukimas bus girdimas, tegul jis skambės bendruomenėse ir pasieks kunigus"– jaunus žmones ragina popiežius Pranciškus. "Šv. Benediktas pasiūlė prieš priimant svarbų sprendimą pasikonsultuoti su jauniausiais nariais, nes dažnai jauniausiam Viešpats atskleidžia geriausius sprendimus".

Ši apklausa sudaro galimybę jaunimui (nuo 16 iki 29 metų) papasakoti apie save, savo svajones bei rūpesčius.

Tai yra anoniminė apklausa. Jūsų atsakymuose nebus fiksuojama asmeninė informacija ir jums svarbūs duomenys.

Apklausa netruks daugiau nei 20 minučių. 

Ši apklausa išversta iš vokiečių kalbos. 

Oficiali apklausa - http://youth.synod2018.va/content/synod2018/it.html

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
Kada tu gimei? Įrašyk savo gimimo metus.
Kur Tu gimei?
Kur šiuo metu gyveni?
Ar gyveni su tėvais?
Šiuo metu tavo šeimyninė padėtis yra:
Ar jau turi vaikų?
Šiuo metu mokaisi?
Ar esi dalyvavęs kokiame nors Bažnyčios organizuotame renginyje?
Kai galvoji apie ateitį, kokią svarbą teiki šiems išvardintiems dalykams?1 visiškai nepritariu, 2 truputi, 3 vidutiniškai, 4 daugiau taip, 5 visiškai pritariu
12345
Turėti saugią darbo vietą
Turėti šeimą
Turėti vaikų
Dirbti tai ką mėgstu
Karjera
Būti įžymiam
Atstovauti žmones socialiniuose bei politiniuose lygmenyse
Ar pritari šioms tezėms? 1 visiškai nepritariu, 2 truputi, 3 vidutiniškai, 4 daugiau taip, 5 visiškai pritariu
12345
Didžioji dalis žmonių verti pasitikėjimo
Kai mąstau apie ateitį, matau daug rizikos ir nesaugumo
Šios charakterio savybės yra tau būdingos?
12345
Pozityvus savęs matymas
Pozityvus nusiteikimas
Atsakomybės prisiėmimas
Gebėjimas spręsti problemas
Gebėjimas kritiškai mąstyti
Gebėjimas priimti sprendimus
Motyvacija ir užsidegimas veikloje
Gebėjimas suprasti kitus
Gebėjimas įgyvendinti savo sumanymus, "neplaukiant su mase"
Gebėjimas susitarti su vyresniais žmonėmis
Gebėjimas susitarti su tais, kurie kitaip galvoja
Gebėjimas spręsti konfliktus
Gebėjimas dirbti grupėje
Gebėjimas kurti santykį su kitu
Vadovavimo kompetencijos
Gebėjimas siekti tikslo iki pabaigos
Siekti svajonės ir ją įgyvendinti
Gebėjimas prisitaikyti pokyčiuose
Kaip stipriai pasitiki šiomis institucijomis? 1 = visiškai nepasitikiu, … 10 = visiškai pasitikiu
12345678910
Valdžia
Politinės partijos
Savivaldybė
Mokykla ir universitetas
Bažnyčia
Profesinės sąjungos
Policija
Verslas
Bankas
Laikraščiai
Mokslas
Ligoninė
Ar jauni žmonės mūsų šalyje turi įtakos visuomeninimas sprendimams?
Ar jauni žmonės privalo dalyvauti politiniame gyvenime?
Kai galvoji: koks buvai vaikas ir koks esi dabar, kas tau padėjo augti ir tobulėti?   1 visai ne, 2 truputi , 3 vidutiniškai, 4 labai, 5 ypatingai
12345
Mokykla
Šeima
Draugai
Medijos (TV, Internetas, socialiniai tinklai)
Judėjimai ir jaunimo organizacijos (sporto, neformali veikla, parapijinė veikla)
Katalikiškas auklėjimas
Pomėgiai ir laisvalaikio leidimo būdai
Skaitymas
Muzika
Ar šių žmonių nuomonė ir patarimas tau yra svarbūs, kai reikia priimti svarbų sprendimą?1 = visai nesvarbus - 10 = labai svarbus
12345678910
Mokytojai, ugdytojai
Mama
Psichologė
Draugai
Kiti socialinio rato žmonės
Tėtis
Treneris
Sutuoktinis
Brolis, sesuo, giminaitis
Kunigas, vienuolis
Kam skirtas išsilavinimas? 1 visai ne, 2 truputi , 3 vidutiniškai, 4 labai, 5 ypatingai
12345
Kad lengviau surasčiau darbą
Kad surasčiau darbą, kuris man patiktų
Kad praplėstų jau turimas žinias ir įgūdžius
Kad galėčiau "įsitvirtinti" gyvenime
Kad galėčiau išmokti bendrauti su kitais
Mažai kam
Ar šiuo metu dirbi?
Jei dirbi, ar esi patenkintas savo darbu? 1 visai ne, 2 truputi , 3 vidutiniškai, 4 labai, 5 ypatingai
12345
Saugi darbo vieta
Užmokestis
Laisvas darbo grafikas
Kolektyvas
Vadovas
Darbas atitinka mano kvalifikaciją
Bendras pasitenkinimas darbu
Jei šiuo metu nedirbi, ar ieškai darbo?
Ar pritari, kad darbas yra:
12345678910
Priemonė užsitikrinti pajamas
Vieta, kurioje galiu asmeniškai prisidėti prie visuomenės pokyčio
Savęs išpildymo galimybė
Sėkmės ir pripažinimo šaltinis
Galimybė susikurti geresnę ateitį
Socialinės atsakomybės už kitus vieta
Galimybė pasiekti ekonominį ir socialinį patogumą
Streso ir nuovargio priežastis
Priemonė išlaikyti šeimai
Kaip manai (jei viskas yra įmanoma), kokio amžiaus jaunuoliai turėtų išsikelti iš tėvų? Galimas atsakymas nuo 0 iki 90 metų
Kokio amžiaus moteris turėtų susilaukti pirmojo vaiko? Galimas atsakymas nuo 0 iki 90 metų
Kokio amžiaus vyras turėtų susilaukti pirmo vaiko? Galimas atsakymas nuo 0 iki 90 metų
Ar norėtum turėti vaikų?
Ar kada nors savanoriavai ar dalyvavai neatlygintoje veikloje?
Buvai, o gal esi organizacijos, judėjimo narys?
Dėl kokios priežasties galėtum palikti savo šalį ir gyventi kitoje šalyje?
Ar tau aktualus klausimas apie emigraciją?
Ar bent kartą dalyvavai kurioje nors iš šių iniciatyvų? (galimi keli atsakymų variantai)
TaipNe
Parašų rinkimo akcijoje
Socialinių tinklų kampanijoje
Viešinimo akcijoje
Demonstracijoje
Žaibiškame sambūryje (angl. k. flashmob)
"TweetStorm"
Kitose panašiose iniciatyvose bei renginiuose
Niekada nedalyvavau panašioje iniciatyvoje
Ar priklausai kokiai nors tikėjimo bendruomenei?
Kaip dažnai dalyvauji religinėse apeigose?
Kai tau buvo 12 metų, kaip dažnai dalyvavai religinėse apeigose?
Ar svarbus yra tikėjimas tavo gyvenime?
Kas Tau yra Jėzus Kristus?
Kurį iš šių žodžių tu sieji su žodžiu "pašaukimas" (galimi keli atsakymų variantai)
Ar svarbi ši Bažnyčios veikla?     1 visai ne, 2 truputi , 3 vidutiniškai, 4 labai, 5 ypatingai
12345
Socialinė ir karitatyvinė veikla
Misionieriai besivystančiose šalyse
Katechezė
Parapijose ir organizacijose pasiūlytos veiklos jaunimui
Liturgijos šventimas
Katalikiškos mokyklos ir universitetai
Religijos mokytojų ir ugdytojų veikla
Jaunimo organizacijų ir jaunimo grupių veikla
Ką šiandien Bažnyčioje būtina pagerinti ar pataisyti? Svarbiausias punktas:
Ką reikia šiandien Bažnyčioje būtinai pagerinti/pataisyti? 2 pagal svarbą punktas
Ką reikia šiandien Bažnyčioje būtinai pagerinti/pataisyti? 3 pagal svarbą punktas:
9. Kas tave motyvuotų daugiau dalyvauti Bažnyčios veikloje:
Ar esi aktyvus internetinėje erdvėje
Ar esi internete daugiau nei norėtum ar manytum, kad tai yra prasminga?
Kiek laiko skiri socialiniams tinklams ?
Ar pritari: gyvenant „offline“, socialiniuose tinkluose yra paprasčiau …   1 visai ne, 2 truputi , 3 vidutiniškai, 4 labai, 5 ypatingai
12345
Ieškoti artimų santykių ir juos kurti
Išreikšti savo emocijas, nuotaikas, nusiteikimą
Palaikyti nuoširdų ir aktyvų bendravimo stilių
Išpažinti ir liudyti tikėjimą
Viešai reikšti politines nuostatas
Rasti informacijos ir kontaktų dėl darbo
Viešai pasisakyti tomis temomis, kurios yra diskutuotinos
Ar pritari šiems teiginiams apie socialinius tinklus?    1 visai ne, 2 truputi , 3 vidutiniškai, 4 labai, 5 ypatingai
12345
Tai pavojus apleisti tikrojo gyvenimo draugus ir pakenkti santykiams
Tai erdvė, kurioje atsipalaiduojama pabėgus iš realaus gyvenimo
Tai pagalba kuriant ir puoselėjant santykius realiame gyvenime
Tai galimybė pabėgti iš realaus gyvenimo
Negalima priimti jos per daug rimtai, nes turinys gali būti netikras bei išgalvotas
Ji gali sudaryti daugiau galimybių bei jas praplėsti puoselėjant visuomeninį gyvenimą ir santykius
Būti socialiniuose tinkluose man yra…
Ką per paskutinį mėnesį veikei socialiniuose tinkluose ?
Daugiau nei vieną kartąVieną kartąNiekada
Užmezgiau ryšį su bendraamžiais
Įstojau į religinės grupės veiklą
Parašiau, pasidalinau religinio pobūdžio žinute
Parašiau, pasidalinau etiško, visuomeninio, politinio pobūdžio žinute
Sukūriau rimtą ryšį su žymiu žmogumi
Susidūriau su internetinėmis svetainėmis ir diskusijų tinklaraščiais, kuriuose skatinama neapykanta žmonėms ar socialinėms grupėms
Buvau paprašytas pagalbos ir ją suteikiau
Susidūriau su internetinėmis svetainėmis ir tinklaraščiais, skatinančiais pornografiją
Užmezgiau ryšius su vyresniu žmogumi, žmonėmis
Sužinojau apie konkrečią darbo vietą
Įstojau į politinę, visuomeninę grupę
Gal galite papasakoti mums ar parašyti pavyzdį, kaip Bažnyčia pagelbėjo jauniems žmonėms rasti vertingus pilnatviško gyvenimo sprendimus? Tai gali būti jūsų ar kito jums žinomo žmogaus pavyzdys.
Ar norėtum papasakoti apie save tai, ko neklausia šis klausimynas?