IT projektų valdymas

Apklausa skirta įmonėms, kurios susiduria(ė) su IT(informacinių technologijų) projektų atnaujinimo/diegimo procesais.
Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1. Kokio dydžio yra Jūsų organizacija:

2. Ar Jūsų organizacijoje, buvo diegiami IT projektai?

3. Projekto diegimo darbus atliko:

4. Ar IT projektų diegimo metu buvo naudojamas specialus IT projektų valdymo modelis?

5. Įvertinkite IT projektų diegimo metu iškilusių problemų svarbą:

(0 - žemas; 10 - aukštas)

6. Įvertinkite organizacijos personalo požiūrį į diegtą/diegiamą IT projektą:

(0 - žemas; 10 - aukštas)

7. Kaip manote, ar pakankamai turėjote informacijos bei žinių apie IT projektų diegimą, prieš pradedant diegimo darbus?