Userstudentasss
Results39
Vieša
Pranešti

Informacinių technologijų ir statistikos įtaka transporto įmonių veikloje

Mykolo Romerio universiteto, Socialinės informatikos fakulteto, Verslo informatikos spacialybės, bakalauro studijų studentas atlieka tyrimą tema – „Informacinių technologijų ir statistikos įtaka transporto įmonių veikloje“. Tyrimo duomenys bus panaudoti vertinant informacinių technologijų ir statistikos naudą transporto įmonėms.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Kokia veikla užsiima jūsų įmonė?
Kiek metų jūsų įmonė vykdo veiklą?
Kiek jūsų įmonėje dirba darbuotojų?
Kiek transporto priemonių sudaro jūsų įmonės transporto parką?
Kiek yra kompiuterizuotų darbo vietų jūsų įmonėje?
Ar esate įdiegę navigacines sistemas įmonės transporto priemonėse?
Ar jūsų įmonėje yra įdiegta informacinė sistema apjungianti visus veiklos procesus?
Kaip manote ar įmonei svarbu investuoti į informacinių technologijų diegimą transporto įmonėse?
Ar ketinate investuoti į įmonės informacinių technologijų diegimą, modernizavimą?
Dešimtbalėje sistemoje įvertinkite Lietuvos transporto infrastruktūrą:
Kaip dažnai naudojatės Lietuvos statistikos departemento teikiamais duomenimis?
Ar teikiate duomenis Lietuvos statistikos departamentui apie savo įmonės veiklą?
Kaip manote, ar statistiniai tyrimai yra reikalingi vykdant su transportu susijusią veiklą?
Ar patys vykdote statistinius tyrimus (renkate, analizuojate duomenis)?
Ar jūsų įmonėje naudojamas kažkuris iš šių paketų statistinei analizei atlikti? (Galimi keli variantai)