Informacijos apie aplinką viešinimas (socialinė reklama)

Gerb. respondente, Esu Jurgita Zuzevičiūtė MRU Darnaus vystymosi vadybos ir administravimo studentė. Šiuo metu rašau diplominį darba ir darau tyrimą apie socialinę reklamą. Šia apklausa noriu išsiaiškinti ar socialinė reklama yra pastebima, veiksminga ir kaip ji veikia visuomenę. Ši anketa yra anoniminė, gauti duomenys bus panaudoti tik tyrimo tikslams pasiekti. Tad tikiuosi nuoširdžių Jūsų atsakymų, kurie padės objektyviai įvertinti tiriamą problemą. Ačiū už Jūsų atsakymus!
Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Lytis

Jūsų gyvenamoji vieta

Jei atsakėte "Kita", įrašykite

1. Kada paskutinį kartą matėte socialinę reklamą?

2. Kur dažniausiai pastebite socialinę reklamą?

3. Ar atkreipiate dėmsį į socialinės reklamos turinį?

4. Į kokią socialinę reklamą Jūs daugiausiai kreipiate dėmesio?

5. Kokioms socialinėms problemoms reikėtu skirti daugiausiai dėmesio?

6. Kiek socialinė reklama gali pakeisti žmonių elgesį (5 – labai keičia, 1 – visiškai nekeičia)

7. Kas daro socialinę reklamą efektyvią? (galima pasirinkti kelis variantus)

8. Ar, Jūsų nuomone, socialinės reklamos yra pakankamai?

9. Kaip Jūs vertinate socialinę reklamą Lietuvoje?