Userlorytee
Vieša
Pranešti

informacija turistui internete bei spaudoje

noriu sužinoti Jūsų nuomonę apie internete esančią bei spausdintą informaciją turistui, išsiaiškinti, ar jos pakanka, o galbūt ko nors trūksta
Ar jums pakanka internete esančios informacijos apie keliones?
Kas atrodo patikimiau - informacija internete ar spausdinta informacija apie keliones?
Kas, Jūsų nuomone, teikia daugiau informacijos turistui?
Ar Jums dažnai reikia tokios informacijos?
Kuria informacija naudotis Jums yra patogiau?
Kaip manote, ar yra internete esančios informacijos turistui trūkumų? Jei taip, tai kokių?
Kaip manote, ar yra spaudoje esančios informacijos turistui trūkumų? Jei taip, tai kokių?
Informacijos pateikimo sistema tiek internete, tiek spaudoje - tai, ko reikia:
Jūsų nuomone, koks interneto puslapis teikia daugiausia informacijos turistui?
Jūsų nuomone, kokis spauda teikia daugiausia informacijos turistui?