UserArturas51
Vieša
Pranešti

Įmonės įvaizdžio formavimo ir skatinimo veiksmingumas.

Gerb. Respondente,
Esu Artur Gulbicki, Vilniaus Socialinių mokslų kolegijos, kūrybos ir pramogų industrijų, 3 kurso studentas. Šiuo metu atliekų bakalaurinio darbo tyrimą, kurio tikslas yra
išsiaiškinti įmonės įvaizdžio formavimo ir skatinimo veiksmingumą, tad Jūsų nuomonė
man yra labai svarbi. Tyrimas atliekamas laikantis griežtų etikos principų, todėl tyrime
užtikrinamas Jūsų anonimiškumas, o surinkti duomenys bus apibendrintai panaudoti tyrime.
Iš anksto dėkoju už Jūsų skirtą brangų laiką!

Jūsų lytis:Privalomas
Jūsų amžius:Privalomas
Jūsų išsilavinimas:Privalomas
Kaip manote, kokią įtaką įmonei turi jos įvaizdžio formavimas?Privalomas
Kaip, Jūsų nuomone, yra vertinamas įmonės įvaizdžio kūrimas internetinėmis priemonėmis?Privalomas
Ar manote, jog įmonės, naudodamos internetines įvaizdžio kūrimo priemones, yra pranašesnės už įmones, kurios naudoja standartines įvaizdžio kūrimo priemones?Privalomas
Jūsų nuomone, kokios internetinės priemonės yra veiksmingiausios kuriant įmonės įvaizdį?Privalomas
Pasirinkite 3 jūsų nuomone svarbiausius atsakymų variantus
Įvertinkite įmonės įvaizdžio skatinimo priemonių veiksmingumą penkiabalėje skalėje (1 – visiškai neveiksminga; 5 – labai veiksminga)Privalomas
12345
Internetiniai tinklalapiai
Tinklaraščiai
Multimedija (video klipai ir kt.)
Socialiniai tinklai
Baneriai (reklaminiai skydeliai internetiniuose puslapiuose)
Naujienlaiškiai
Mobiliosios programėlės
Kokiomis socialinės žiniasklaidos priemonėmis naudojatės?Privalomas
Pasirinkite iki 3 dažniausiai naudojamų
Ar sekate savo mėgstamas įmones socialiniuose tinkluose?Privalomas
Kaip dažnai sekate savo mėgstamas įmones socialiniuose tinkluose? (jeigu į 9 klausimą atsakėte neigiamai, pereikite prie 12 klausimo)Privalomas
Ar manote, jog įmonės įvaizdžio formavimas bei skatinimas video klipų ciklais yra efektyvi priemonė?Privalomas
Kaip manote, kokie video klipų elementai yra būtini, siekiant pritraukti tikslinės auditorijos dėmesį?Privalomas
Pasirinkite 3 jūsų nuomone svarbiausius atsakymų variantus
Kaip manote, kuriose platformose talpinami video klipai veiksmingiausiai formuoja įmonės įvaizdį?Privalomas
Kaip manote, ar video klipų naudojimas įmonės įvaizdžio formavimui bei skatinimui yra tikslingas?Privalomas
Kaip manote, kaip dažnai turėtų būti viešinami įmonės įvaizdį formuojantys video klipai?Privalomas