Ikimokyklinio ugdymo grupės veiklų tęstinumas lauko aplinkoje

Sveiki,

esu Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Vaikystės pedagogikos programos studentė, rašau baigiamąjį bakalauro darbą, kurio tema: „Ikimokyklinio ugdymo grupės veiklų tęstinumas lauko aplinkoje.  Šio tyrimo tikslas – ištirti ikimokyklinio ugdymo grupės veiklų tęstinumą lauko aplinkoje. Ši anketa yra anoniminė, bei skirta ikimokyklinio ugdymo pedagogams.

Ačiū už Jūsų bendradarbiavimą!

 

7. Kokiais būdais tęsiate lauke vykdomas veiklas?
Visi būdai
Siužetiniai žaidimai kai kurioms profesijoms atskleisti: archeologai, brangakmenių ieškotojai...
visi variantai
Visi variantai
Tinka visi variantai